Hra na klavíri

Klaviatura do neba

Klavír je rozmerný strunový hudobný nástroj. Jeho zvuk vzniká chvením strún, rozkmitaných úderom drevených kladiviek. Klavír môže byť používaný ako sólový i sprievodný nástroj, či ako súčasť orchestra. Učiť sa hrať na klavíri je v mnohom dosť ťažké, vzhľadom na to, že človek musí koordinovať hru desiatich prstov. Moja obľúbená skladba Odkaz na dokument

\(\sqrt{x^2+y^2}\)

Druhy klavírov:

  1. krídlo
  2. pianino

Stavba klavíra:

Graf funkcie Krídlo

Valid HTML 4.01 Transitional