M2100 - Matematická analýza II

V jarním semestru 2020 cvičím tento předmět ve dvou seminárních skupinách, a to M2100/01 Po 18:00–19:50 M1 a M2100/02 Po 14:00–15:50 M1 .

Požadavky na udělení zápočtu

Aktivní účast na cvičeních - nejvýše 1 neomluvená neúčast. Nahrazování je výjimečně možné, ale pouze v mých cvičeních tentýž týden.
Alespoň 50 bodů z písemek na cvičení.
Během semestru budeme psát na cvičení celkem 3 písemky, na 30, 20 a 50 bodů. Budete o ní informováni týden dopředu na cvičení, případně i poté mailem.
Body ze cvičení ke zkoušce se přepočítají podle následujícího schématu: 5=[100,90], 4=(90,80], 3=(80,70], 2=(70,60], 1=(60,50], 0=(50,0] (0 bodů ze cvičení znamená hodnocení X).
Zkouška bude mít písemnou část (10 bodů) a ústní část (10 bodů). Celkem je tedy mozno ziskat 25 bodů. K hodnoceni E je třeba alespoň 13 z 25 bodů.
V případě, že v době písemky budete mít omluvenou absenci, budete si moci napsat náhradní, dle domluvy. Neomluvená absence pak znamená 0 bodů. Na konci semestru se bude psát opravná písemka na látku celého semestru pro ty, kteří nezískají potřebný počet bodů během semestru. V případě napsání opravné písemky na alespoň polovinu bodů si odnášíte ke zkoušce 1 bod.

Termíny a náplň písemek

16.3.2020 (5. týden) - Diferenciální rovnice, 30 bodů
6.4.2020 (8. týden) - Metrické prostory, 20 bodů
11.5.2020 (13. týden) - Diferenciální počet funkcí více proměnných, 50 bodů

Materiály ke cvičení

Vzorce pro derivování a integrování
Matematické kurzy VUT (Funkce více proměnných)
Definiční obor, vrstevnice a grafy jednoduchých funkcí více proměnných (Maple17)