moja homo stránka

svůj stín nepřekročíš tak, že vstoupíš do tmy, protože nebudeš vědět, kterým směrem máš jít

lifelike               

*.mws soubory

           

všechny mnou zde uvedené úkoly byly mnou i vypracovány

při konstruování tohoto webu nebylo ublíženo žádnému zvířátku, rostlince, ba ani houbě
*
vše, co je zde uvedeno, je uvedeno záměrně
*
odchylky od gramatických norem, pravidel a zvyklostí, jakož i od spisovnosti a estetična, na přání autora
*
vyvolala-li tato stránka jakýkoliv pocit, pak splnila svůj účel

odkazy:

lifelike     badminton     brixo     monika     moto gp     honda     repsol     mareček     kontakt