Teorie kuželoseček a kvadrik

Elektronický učební text Teorie kuželoseček a kvadrik pokrývá látku, která je přednášena v učitelském studiu matematiky v předmětu M5510. Předmět je vyučován v rozsahu 2/2. Při zápisu předmětu M5510 mají studenti možnost zápisu volitelného předmětu:

M5511 - Cvičení teorie kuželoseček a kvadrik podporované počítačem

který mohou studenti navštěvovat současně s klasickým cvičením z teorie kuželoseček a kvadrik. Ukazuje se, že cvičení u počítače velmi vhodně podporuje výuku tohoto předmětu. Využití systému Maple dává studentům možnost zrychlit nebo zcela odstranit rutinní výpočty a tím i spočítat větší množství příkladů, poukazuje na souvislosti geometrie a matematické analýzy, v neposlední řadě ukazuje na konkrétních příkladech efektivní využití výpočetní techniky.

Pro potřeby výuky teorie kuželoseček a kvadrik jsou k dispozici dva elektronické zdroje:

Skriptum Analytická teorie kuželoseček a kvadrik

Cvičení z analytické teorie kuželoseček a kvadrik s využitím softwaru Maple

Poslední změna: 1.12.2005
Josef Janyška / janyska@math.muni.cz
Lenka Lomtatidze / mlc@math.muni.cz