Obrazová galerie


Podařilo se nám získat několik obrázků, které ilustrují naše vyprávění.
 

 1. Mapa 1  Oblast v okolí hlavního nádraží v Brně, kde na rohu ulic Trnitá a Úzká stála budova, ve které v letech 1849-1860 působilo technické učiliště. Ve spodní části mapy je toto místo označeno červeným obdélníkem. Později v této budově provizorně působila vyšší tkalcovská škola, předchůdce dnešní průmyslové školy textilní v Brně.
 2. Mapa 2  Oblast dnešního Komenského náměstí. Na mapě jsou červenou barvou vyznačeny budovy někdejší německé techniky. Číslem 1 je označena první vlastní budova školy, která byla dokončena v roce 1860, a číslem 2 "nová" budova z roku 1910. Dnes obě slouží lékařské fakultě MU.
 3. Starý pavlačový dům, ve kterém sídlilo technické učiliště do roku 1860. Viz obrázek 1.
 4. Novější fotografie původního sídla technického učiliště.Viz obrázek 1.
 5. Budova německé techniky na dnešním Komenského náměstí kolem roku 1860. Viz obrázek 2. Jak v té době vypadalo Brno je vidět na mapě z roku 1860.
 6. Pohled na stejnou budovu na přelomu 19. a 20. století.
 7. Profesorský sbor technického učiliště kolem roku 1867.
 8. Čestný výbor k oslavám padesátého výročí založení školy.
 9. Slavnostní průvod městem dne 15. října 1899. Fotografie zachycuje průvod na dnešní tř. Kpt. Jaroše.
 10. Budova Německého domu, který stával na dnešním Moravském náměstí.
 11. Velký sál Německého domu, kde dne 15. října 1899 probíhaly oslavy výročí školy.
 12. Johann Radon (1887-1956), asistent při stolici matematiky v letech 1911-12. Matematik světového významu. Pozdější profesor univerzit v Německu a ve Vídni.
 13. A) , B)  Richard von Mises (1883-1953), asistent při stolici mechaniky v letech 1906-09. Matematik světového významu. Působil jako profesor na univerzitách ve Štrasburku, Berlíně, Istanbulu a od roku 1939 na Harvardu.
 14. Emanuel Czuber (1851-1925), profesor matematiky v letech 1886-1891. Ve školním roce 1890-91 rektor školy. Později působil na vídeňské technice. (Obr. 2)
 15. Karl Carda (1870-1943), asistent matematiky v letech 1896-1900, později profesor matematiky na německé technice v Praze.
 16. Georg Hamel (1877-1954), profesor mechaniky v letech 1905-1912, později profesor na technikách v Aachenu, Berlíně a v Mnichově.
 17. Ferdinand Schnitzler (1857-1928), poslední německý starosta města Brna, honorovaný docent pro pojistnou matematiku.
 18. Erwin Lohr (1880-1951), profesor fyziky, ve školním roce 1930-31 rektor školy.
 19. Řetěz rektora brněnské německé techniky.
 20. Akademická menza.
 21. Ernst Fischer (1875-1954), asistent matematiky v letech 1902-10, profesor matematiky v letech 1910-11. Později profesor na universitách v Erlangenu a v Kolíně nad Rýnem.
 22. Emil Waelsch (1863-1927), profesor matematiky v letech 1895-1910. V letech 1910-1927 profesor deskriptivní geometrie.
 23. Lothar Koschmider (1890-1974), profesor matematiky v letech 1927-39. Ve školním roce 1938-39 rektor školy. Po válce působil na vysokých školách v Iráku, Syrii, Argentině a v Německu.
 24. Lothar Schrutka (1881-1945), profesor matematiky v letech 1912-25. Později působil na vídeňské technice.
 25. Anton Rzehak (1855-1923), v letech 1905-1923 profesor mineralogie a geologie.
 26. Georg Wellner (1846-1909), v letech 1880-1906 profesor několika strojních oborů.
 27. Oscar Primavesi (1874-1952), v letech 1917-20 profesor elektrotechniky. Později působil na vídeňské technice.
 28. Friedrich Arzberger (1833-1905), profesor mechanické technologie v letech 1873-1882. Od roku 1882 profesor vídeňské techniky.
 29. Josef Melan (1853-1941), profesor stavební statiky a stavby mostů v letech 1886-1902. Ve školním roce 1895/96 byl rektorem školy. Později působil na pražské německé technice.
 30. Viktor Kaplan (1876-1934), profesor stavby strojů v letech 1913-1934. Tvůrce Kaplanovy turbíny.
 31. Alfons Leon (1881-1951), profesor mechaniky v letech 1912-1918. Později působil na technikách v Grazu a ve Vídni.
 32. Ludwig Anschütz (1889-1954), profesor organické chemie v letech 1930-1945. Po válce profesor na univerzitě ve Würzburgu.
 33. Ernst Chwalla (1901-1960), profesor stavební mechaniky v letech 1931-45. Po válce působil v praxi a od roku 1955 na technice v Grazu.
 34. Erdmann Kothny (1882-1958), profesor mechanické technologie v letech 1931-45.
 35. Karl Kühn (1884-1945), profesor stavební historie v letech 1935-45.
 36. Albin Kurtenacker (1886-1962), profesor analytické chemie v letech 1923-39.
 37. Anton Lissner (1885-1970), v letech 1920-42 profesor chemické technologie. Po válce učil na báňské akademii ve Freibergu.
 38. Aula ve staré budově německé techniky.
 39. Budova německé techniky dokončená v roce 1910, dnešní budoval lékařské fakulty MU.
 40. Podpisy některých matematiků působících na německé technice v Brně