Matematika na německé technice v Brně


V rámci řešení projektu Matematika na německé technice v Brně, který byl podporován Grantovou agenturou České republiky (201/00/0353) vyšla v nakladatelství Prometheus v edici Dějiny matematiky jako 21. svazek kniha Matematika na německé technice v Brně. Kniha byla distribuována v rámci konferenčních materiálů na letních školách historie matematiky a na vybraných akcích Společnosti pro dějiny věd a techniky a Jednoty českých matematiků a fyziků. Je možno ji vypůjčit ve všech významných knihovnách České republiky.

V elektronické podobě je kniha dostupná zde ve formátu pdf. Autor předpokládá, že vedle této verze, která odpovídá přesně verzi tištěné, se na této stránce časem objeví i verze nová, ve které dojde k opravě některých chyb a doplnění údajů, které mu nebyly v době vydání knihy známy.

V Brně, 30. 1. 2003 Pavel Šišma