Společnost pro dějiny věd a techniky při AV ČR

Brněnská pobočka


    Společnost pro dějiny věd a techniky sdružuje zájemce o vymezený obor bez rozdílu jejich profesionálního působení; do jejích řad se může přihlásit každý, kdo    má vážný zájem o historii některého z mnohých vědních a teoreticky zaměřených technických oborů. V čele Společnosti je zvolený výbor (nyní devítičlenný) a předseda, jinak je jejím nejvyšším orgánem valné shromáždění členů. Členové se mohou podílet na práci sekcí a hlavně poboček, které jsou v současnosti ustaveny v Brně, Olomouci, Plzni a Ústí nad Labem a které pořádají řadu akcí, hlavně přednáškových setkávání.

    Brněnská pobočka SDVT úzce spolupracuje s Technickým muzeem v Brně, v jehož prostorách probíhá většina akcí pobočky.
 
 

Nejbližší akce SDVT:


Mathematics, mathematicians and war

Dnes již tradiční zimní akce se letos koná ve dnech 8. až 11. ledna 2015


Odkazy:

Společnost pro dějiny věd a techniky

Rada vědeckých společností, pod kterou spadá Společnost pro dějiny věd a techniky

 Časopis Dějiny věd a techniky

 Zprávy o činnosti brněnské pobočky v letech 2001-2007

 Programy akcí brněnské pobočky v letech 2002-2007

K 35. výročí existence brněnské pobočky

Zakladatelé olomoucké a brněnské pobočky Společnosti

Významní matematici v česlých zemích

Historie německé techniky v Brně
Kontakt na výbor pobočky: PhDr. Jiřina Kalendovská (Archív MU, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, Brno, 601 77 Brno) předsedkyně pobočky; RNDr. Pavel Šišma, Dr., jednatel.