Pavel Šišma

Ústav matematiky a statistiky
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká republika
E-mail: sisma@math.muni.cz


Výuka


 Rozvrh hodin

 Seminář z historie matematiky


Odkazy


Několik odkazů na historii matematiky na internetu


Dějiny matematiky na německé technice v Brně


Významní matematici v českých zemích


Brněnská pobočka Společnosti pro dějiny věd a techniky