Krajská komise matematické olympiády je sdružení zapezpečující průběh matematické olympiády na středních školách na krajské úrovni. Dále pak organizuje nejrůznější aktivity s matematickou olympiádou spojené.

Veškeré aktuální informace o všech předmětových soutěžích všech kategorií konaných za podpory Jihomoravského kraje naleznete na webových stránkách www.jmskoly.cz/souteze. Z těchto stránek si pro potřeby přijímacího řízení také můžete stáhnout výsledky soutěží, kterých jste se během studia na střední škole zúčastili (zpracovane na jednom listu). Tento dokument Jihomoravskeho kraje Vam potvrdí posléze škola, na které studujete (jste studovali).

Více o matematické olympiádě se budete moci dozvědět na stránce matematické olympiády

Informace o semináři (nejen) k MO pro učitele středních škol naleznete zde.

V Jihomoravkém kraji olympiádu sponzoruje