RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2
pribylova@math.muni.cz , pribyloval@email.cz