Zdeněk Pospíšil

               Masarykova univerzita / Masaryk University
Přírodovědecká fakulta / Faculty of Science
Ústav matematiky a statistiky / Depertment of mathematics and statistics
Výzkumný tým Modelování a statistika / Academic Section Modelling and Statistics
Kotlářská 2, 
611 37 Brno, Czech Republic 

tel.: +420 549 496 609
e-mail: pospisil{AT}math{DOT}muni{DOT}cz


Informace o mně naleznete také na oficiálních stránkách Masarykovy univerzity.

Relevant informations on me are available also on official pages of Masaryk University.


Životopis / Curriculum
Výuka / Teaching
Publikace / Publications
Odborné zájmy / Scientific links
Ostatní zájmy / Miscelaneous links