Pologrupy - kombinatorické a algoritmické aspekty


V zimním semestru jsme se věnovali především kombinatorice na slovech.

[L1]    Lothaire M.,  Combinatorics on Words, Addison-Wesley, 1983

[L2]    Lothaire M.,  Algebraic Combinatorics on Words, in preparation

              J. Berstel home page

[S]     Sapir M. V.,  Combinatorics on words with applications, course notes,
        University of Nebraska-Lincoln and LITP Paris, 1995 (52 pages)

               M. Sapir home page

[CK]    Choffrut C. and Karhumäki J.,  Combinatorics of Words, in Handbook of
        Formal Languages, Vol. 1, Rozenberg G., Salomaa  A. (editors),
        Springer-Verlag, Heidelberg, 1998, pages 329-438

[DR]    The Book of Traces,  Diekert V., Rozenberg G. (editors), World Scientific,
        Singapore, 1995

               V. Diekert home page

 zadání zkoušky

výsledky:  viz  http://www.math.muni.cz/~polak/a....txt

kde   a...   je nejdelší slovo nad  a,b  vyhýbající se vzoru   xyxy


V letním semestru začneme s upevněním základů ekvacionální logiky, uvedeme
řešení jistých problémů identit, budeme se věnovat ekvacionální klasifikaci.
Pak to budou pseudovariety, prezentace, ...

 zadání zkoušky