Ondřej Pokora

Lektor

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Ústav matematiky a statistiky, tým Modelování a statistika

pracovna: areál Kotlářská, budova 8, 3. podlaží, místnost 03016a
telefon: 54949 4598
e-mail: pokora(at)math(dot)muni(dot)cz
MUNI – Lidé
Researcher ID: B-7469-2012
ORCID: 0000-0001-5327-5882
Scopus Author ID: 23991210800

Lecturer

Masaryk University, Faculty of Science
Department of Mathematics and Statistics, section Modelling and Statistics

office: Kotlarska campus, building 8, 3rd floor, room 03016a
phone: +420 54949 4598
e-mail: pokora(at)math(dot)muni(dot)cz
MUNI – People
Researcher ID: B-7469-2012
ORCID: 0000-0001-5327-5882
Scopus Author ID: 23991210800

Adresa

Ústav matematiky a statistiky
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 267/2
Brno
611 37

Mailing address

Department of Mathematics and Statistics
Faculty of Science, Masaryk University
Kotlarska 267/2
Brno
CZ-611 37, Czech Republic

Výuka / Teaching

M7111 Vybrané kapitoly z matematického modelování / Topics on mathematical modelling interaktivní osnova
M81B0 Matematické modely v biologii / Mathematical models in biology interaktivní osnova
M9211 Bayesovské metody / Bayesian methods interaktivní osnova
M9DM2 Data mining II / Data mining II (část kurzu)
MA012 Statistics II at Faculty of Informatics interactive syllabus
MA750 Teorie pravděpodobnosti / Probability theory interaktivní osnova
MF002 Stochastická analýza / Stochastic analysis interaktivní osnova

Závěrečné práce / Theses

Seznam aktuálně vypsaných témat k přihlášení naleznete v autentizovaném ISu na tomto odkazu.

Bakalářské práce

 1. Barbora Brodová: Oceňování finančních derivátů, 2023
 2. Miroslav Ilavský: Frakcionální Poissonův proces, 2023
 3. Tomáš Petit: Teorie informace a její využití při hodnocení statistických modelů, 2023
 4. Lucie Mitrengová: Monte Carlo integrování, 2022
 5. Monika Benovicsová: Stochastické modely síťového provozu, 2022
 6. Peter Vrťo: Procesy obnovy, 2022
 7. Veronika Ganzová: Stochastická uspořádání, 2021
 8. Tomáš Kahoun: Monty Hallův problém, 2020
 9. Jana Benková: Statistické řízení kvality, 2017
 10. Marie Langrová: Testování statistických hypotéz, 2017
 11. Róbert Bačo: Zákon iterovaného logaritmu: od zákonů velkých čísel k centrální limitní větě, 2016
 12. Júlia Pisárová: Kopuly a korelace, 2016
 13. Rastislav Rehák: Genetické algoritmy a jejich využití, 2015
 14. David Vodrážka: Lévyho procesy a jejich aplikace v ekonomii, 2015
 15. Michal Koláček: Matematické modely rozhodování, 2015
 16. Rafael Schwarzenegger: Statistické metody pro hodnocení kvality pracovního procesu, 2015
 17. Vojtěch Šindlář: Limitní věty v pravděpodobnosti, 2014
 18. Natálie Přikrylová: Hodnocení klienta pro poskytnutí úvěru, 2014
 19. Karolína Vítková: Cirkulární rozdělení pravděpodobnosti, 2014
 20. Martin Fila: Grafika v R pomocí knihovny ggplot2, 2013
 21. Karel Vaculík: Základy teorie informace a statistické entropie, 2013
 22. Jana Štrosová: Zobecněné a normální inverzní Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti, 2012
 23. Juraj Kapasný: Markovské řetězce a stochastické matice, 2012
 24. Martin Reiss: Odhady parametrů některých rozdělení pravděpodobnosti a jejich vlastnosti, 2011

Diplomové práce

 1. Monika Benovicsová: Difuzní procesy, (probíhající)
 2. Veronika Ganzová: Lévyho procesy ve finanční matematice, 2023
 3. Viktória Kišková: Modelování úrokové míry, 2023
 4. Tereza Doležalová: Frakcionální Brownův pohyb a jeho aplikace, 2022
 5. Jakub Skoupý: Analýza přežití s využitím bayesovského přístupu, 2021
 6. Tomáš Pospíšil: Kopule: modelování závislostí, 2021
 7. Jiří Jireš: Difuzní procesy a jejich aplikace, 2020
 8. Jana Benková: Difuzní procesy se skoky, 2019
 9. Matúš Horváth: Metody oceňování některých finančních derivátů, 2019
 10. Júlia Pisárová: Využití kopulí v ekonomii, 2019
 11. Jan Jekl: Matematické modely neuronu, 2018
 12. Lucia Macášková: Stochastické procesy v analýze přežití, 2018
 13. Lujza Gírethová: Oceňování opcí, 2018
 14. Stanislava Kachmanová: Stochastické modely úrokové míry, 2017
 15. Ondřej Nováček: Posuzování spolehlivosti elektronického prvku, 2016
 16. Martin Trebula: Difúzní procesy a jejich aplikace, 2015
 17. Tomáš Kuric: Hestonův model, 2015
 18. Martin Diviš: Modely stochastické volatility, 2015
 19. Marian Koutný: Odhad hustoty metodou maximální penalizované věrohodnosti, 2014
 20. Lenka Rozbořilová: Dynamické zobecněné lineární modely, 2013
 21. Matej Vojvoda: Zobecněné aditivní modely v jazyce R, 2013
 22. Monika Baumgartnerová: Testování statistických hypotéz, 2012

Curriculum Vitae

Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D. born February 14, 1981 in Brno, Czech Republic

Current position

Previous positions

Education

Teaching activities

Stays abroad

Current scientific topics

Academic awards

Other

Publications

 1. Vališ D., Pokora O., Koláček J. (2019) System failure estimation based on field data and semi-parametric modeling.Engineering Failure Analysis 101, 473–484. doi:10.1016/j.engfailanal.2019.04.014
 2. Koláček J, Pokora O, Kuruczová D., Chiu T.-W. (2019) Benefits of functional PCA in the analysis of single-trial auditory evoked potentials. Computational Statistics 34, 617–629. doi:10.1007/s00180-018-0819-6
 3. Tóth P. G., Maršálek P., Pokora O. (2018) Ergodicity and parameter estimates in auditory neural circuits. Biological Cybernetics 112, 41–55. doi:10.1007/s00422-017-0739-5
 4. Vališ D., Žák L., Pokora O. (2018) Perspective approach in using anti-oxidation and anti-wear particles from oil to estimate residual technical life of a system. Tribology International 118, 46–59. doi:10.1016/j.triboint.2017.09.017
 5. Pokora O., Koláček J., Chiu T.-W., Qiu W. (2017) Functional data analysis of single-trial auditory evoked potentials recorded in the awake rat. BioSystems 161, 67–75. doi:10.1016/j.biosystems.2017.09.002
 6. Vališ D., Žák L., Pokora O., Lánský, P. (2016) Perspective analysis outcomes of selected tribodiagnostic data used as input for condition based maintenance. Reliability engineering & system safety 145, 231–242. doi:10.1016/j.ress.2015.07.026
 7. Vališ D., Žák L., Pokora O. (2016) System Condition Estimation Based on Selected Tribodiagnostic Data. Quality and Reliability Engineering International 32 (2), 635–645. doi:10.1002/qre.1778
 8. Vališ D., Pokora O. (2015) Application of selected diffusion processes on system state assessment. In Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014, 911–916. Wroclaw: CRC Press/Balkema.
 9. Pilarski S., Pokora O. (2015) On the Cramér-Rao bound applicability and the role of Fisher information in computational neuroscience. BioSystems 136, 11–22. doi:10.1016/j.biosystems.2015.07.009
 10. Wan I., Pokora O., Chiu T., Lánský P., Poon P. W. F. (2015) Altered intensity coding in the salicylate-overdose animal model of tinnitus. BioSystems 136, 113–119. doi:10.1016/j.biosystems.2015.06.010
 11. Vališ D., Žák L., Pokora O. (2015) Failure prediction of diesel engine based on occurrence of selected wear particles in oil. Engineering Failure Analysis 56, 501–511. doi:10.1016/j.engfailanal.2014.11.020
 12. Vališ D., Žák L., Pokora O. (2015) Contribution to system failure occurrence prediction and to system remaining useful life estimation based on oil field data. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability 229, 36–45. doi:10.1177/1748006X14547789
 13. Vališ D., Pokora O. (2015) Estimation of system residual useful life based on selected tribo data. In Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2014 IEEE International Conference, 1171–1775. Selangor: IEEE Computer Society. doi:10.1109/IEEM.2014.7058823
 14. Lánský, P., Pokora, O. (2015) Matematické modely v biologii. In Holčík Jiří, Komenda Martin. Matematická biologie: e-learningová učebnice. 1. vyd. Brno. Matematická biologie učebnice: Matematické modely v biologii
 15. Lánský, P., Pokora, O. (2015) Vybrané kapitoly z matematického modelování. In Holčík Jiří, Komenda Martin. Matematická biologie: e-learningová učebnice. 1. vyd. Brno. Matematická biologie učebnice: Vybrané kapitoly z matematického modelování
 16. Vališ D., Žák L., Pokora O. (2014) Engine residual technical life estimation based on tribo data. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 16, 203–210.
 17. Koštál L., Lánský P., Pokora O. (2013) Measures of statistical dispersion based on Shannon and Fisher information concepts, Information Sciences 235, 214–223. doi:10.1016/j.ins.2013.02.023
 18. Pokora O., Lánský P. (2012) Estimating individual firing frequencies in a multiple spike train record, Journal of Neuroscience Methods 211, 191–202. doi:10.1016/j.jneumeth.2012.09.010
 19. Koštál L., Pokora O. (2012) Nonparametric estimation of information-based measures of statistical dispersion, Entropy 14, 1221–1233. doi:10.3390/e14071221
 20. Koštál L., Lánský P., Pokora O. (2011) Variability measures of positive random variables, PLoS ONE 6, e21998. doi:10.1371/journal.pone.0021998
 21. Pokora O. (2009) Fisher information as the measure of signal optimality in olfactory neuronal neurons, Acta Universitatis Matthiae Belii, Series mathematics 16, 53–63.
 22. Pokora O., Lánský P. (2008) Statistical approach in search for optimal signal in simple olfactory neuronal models, Mathematical Biosciences 214, 100–108.
 23. Lánský P., Pokora O., Rospars, J.-P. (2007) Classification of stimuli based on stimulus-response curves and their variability, Brain Research 122, 57–66.
 24. Pokora O., Lánský P. (2007) Steady-State Properties of Coding of Odor Intensity in Olfactory Sensory Neurons, Lecture Notes in Computer Science 4729, Springer, 360–367.
 25. Lánský P., Pokora O., Rospars, J.-P. (2007) Stimulus-Response Curves in Sensory Neurons: How to Find the Stimulus Measurable with the Highest Precision, Lecture Notes in Computer Science 4729, Springer, 338–349.

Presentations at meetings, workshops and seminars

 1. Pokora O., Kolacek J., Stochastické modelování degradace technického systému, ROBUST 2022, Volyně, Czech Republic, 2022.
 2. Pokora O., Kolacek J., Benefits of the functional data analysis of evokwed potentials, 13th International Neural Coding Workshop, Torino, Italy, 2018, poster.
 3. Pokora O., Modelování a statistická inference pomocí difúzních a skokových procesů, Workshop Centra pro transfer technologií a PřF MU, Brno, Czech Republic, 2018.
 4. Pokora O., Kolacek J., Analýza funkcionálních dat záznamů vyvolaných potenciálů ve sluchové dráze, ROBUST 2018, Rybník, Czech Republic, 2018.
 5. Pokora O., Kolacek J., Chiu T.-W., Functional data analysis in neural processing, 4th International Workshop on Functional and Operatorial Statistics (IWFOS), A Coruña, Spain, 2017, poster.
 6. Pokora O., Valis D., Application of selected diffusion processes in modelling of system degradation, Olomoucian Days of Applied Mathematics 2017 (ODAM), Olomouc, Czech Republic, 2017, poster.
 7. Kolacek J., Pokora O., Chiu T.-W., Functional data analysis in neural processing, Olomoucian Days of Applied Mathematics 2017 (ODAM), Olomouc, Czech Republic, 2017, poster.
 8. Pokora O., Kolacek J., Chiu T.-W., Functional data analysis of the recordings of auditory evoked potentials, 12th International Neural Coding Workshop, Köln, Germany, 2016, poster.
 9. Pokora O., Kolacek J., Využití regrese a analýzy funkcionálních dat pro vyhodnocení neurofyziologických záznamů, ROBUST 2016, Karlov, Czech Republic, 2018.
 10. Pokora O., Kostal L., Nonparametric estimations of the interspike interval distribution, 11th International Neural Coding Workshop, Versailles, France, 2014, poster.
 11. Pokora O., Cykly a paralelní výpočty v R, Seminář z aplikované matematiky, Brno, Czech Republic, 2014.
 12. Pokora O., Lansky P., Nonparametric estimation of interspike interval distribution and its characteristics, 10th International Neural Coding Workshop, Praha, Czech Republic, 2012, poster.
 13. Pokora O., Odhad hustoty pravděpodobnosti metodou maximální penalizované věrohodnosti, Seminář z aplikované matematiky, Brno, Czech Republic, 2012.
 14. Pokora O., Lansky P., On the estimation of the individual firing rates from superposed spike train, European Conference on Mathematical Biology, Krakow, Poland, 2011, poster.
 15. Pokora O., Lansky P., Individual firing frequencies estimated from superposed spike trains, 9th International Neural Coding Workshop, Limassol, Cyprus, 2010.
 16. Pokora O., Stochastic modeling of signal transduction in sensory neurons, 6th Summer School of Mathematical Biology, Lednice, Czech Republic, 2010, invited talk.
 17. Pokora O., Lansky P., Optimal odor intensity in olfactory neuronal models, Computational Neuroscience Meeting 2009, Berlin, Germany, 2009, poster.
 18. Pokora O., Optimal odor intensity in simple olfactory neuronal models, International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics 2009, Malenovice, Czech Republic, 2009.
 19. Pokora O., Lansky P., Optimal odor intensity in olfactory neuronal models, 7th Conference of the Czech Neuroscience Society, Prague, Czech Republic, 2009, poster.
 20. Pokora O., Lansky P., Optimal odor intensity in simple olfactory neuronal models, Workshop on Sensory Neuroinformatics, Plzeň, Czech Republic, 2009, invited talk.
 21. Pokora O., Lansky P., Classification of input signals based on input-output curves, 5th International Conference on Unsolved Problems on Noise and Fluctuations in Physics, Biology & Technology 2008, Lyon, France, 2008, poster.
 22. Pokora O., O Fisherově míře a její aproximaci – teorie a aplikace v neurofyziologii, Seminář z aplikované matematiky, Brno, Czech Republic, 2008.
 23. Pokora O., Lansky P., Petr, Steady-State Properties of Coding of Odor Intensity in Olfactory Sensory Neurons, Brain, Vision and Artificial intelligence 2007, Naples, Italy, 2007.
 24. Pokora O., Lansky P., Optimal odor intensity in simple olfactory neuronal models, BIOCOMP 2007, Vietri sul Mare, Italy, 2007, poster.
 25. Pokora O., Lansky P., Optimal odor intensity in simple olfactory neuronal models, 6th Conference of the Czech Neuroscience Society, Prague, Czech Republic, 2007, poster.
 26. Pokora O., Lansky P., Optimal signal in ligand-receptor models, Computational Neuroscience Meeting 2006, Edinburgh, Great Britain, 2006, poster.
 27. Pokora O., Lansky P., Optimal signal in ligand-receptor models, Prague Stochastics 2006, Prague, Czech Republic, 2006, poster.