Obsah

  Předmluva
1. Nekonečné číselné řady - základní pojmy
2. Číselné řady s nezápornými členy
3. Řady absolutně a neabsolutně konvergentní
4. Součin řad a numerická sumace řad
5. Posloupnosti a řady funkcí
6. Mocninné řady
7. Užití mocninných řad
8. Fourierovy řady

Přílohy

Videozáznam přednášky /MPEG
Ilustrační zápisníky programu Maple /maple
Animace a zápisníky ve formátu HTML /html