Integrální počet funkcí více proměnných - interaktivní sbírka příkladů a testových otázek

Roman Plch, Petra Šarmanová, Petr Sojka

Sbírka si klade za cíl vhodně rozšířit stávající učební texty k výuce integrálního počtu funkcí více proměnných o řešené úlohy ilustrované interaktivní 3D grafikou a o množství interaktivních testů, které poslouží studentům k otestování znalostí a pochopení studované probhlematiky.

Dokument je vysázen pdfLaTeXem, pro tvorbu testů jsme využili volně šiřitelný latexovský balíček AcroTeX, 3D obrázky byly vkládány ve formátu U3D.

Doporučujeme:

Dokument ke stažení:
Interaktivní sbírka příkladů a testových otázek

titulni strana

Ovládání sbírky:
Pravý panel obrazovky můžeme rozdělit na dvě manipulační části:

1. Kapitoly dokumentu.
obsah Kliknutí na příslušnou kapitolu = skok na její úvod.
2. Ovládací tlačítka.
Pro pohyb sbírkou můžeme využívat následující tlačítka: pro zobrazení titulní stránky tlacitko titulni strana, pro posun o stránku vpřed či vzad tlacitko posunu vpred ci vzad, pro skok na posledně prohlíženou stránku tlacitko skoku na posledne prohlizenou
stranku pro přímou volbou konkrétního čísla stránky tlacitko prime volby cisla stranky. Tlačítko prepinani na celoobrazovkovou verzi a zpet zobrazí dokument na celou obrazovku a naopak. Sbírku zavřeme kliknutím na tlacitko zavreni dokumentu.
Pozn.: Poslední dvě tlačítka nejsou funkční, prohlížíte-li si PDF dokument přímo ve webovém prohlížeči.

Sbírka byla na Konferenci a soutěži Elearning Hradec Králové (10.-12.11.2009) oceněna Cenou České asociace distančního univerzitního vzdělávání.

Veškeré náměty a připomínky posílejte prosím na: plch(at)math.muni.cz.
(c) 2008 R. Plch, P. Šarmanová, P. Sojka

Podpořeno grantem FRVŠ číslo 92/2008.
Poslední atualizace: 10. 7. 2012

Valid HTML 4.01 Transitional