Přednáška z Algebry I. pro FI (předměty M008, M508) ve školním roce 2001/2002


Test

Zadání jednotlivých skupin najdete zde: žlutá, růžová, zelená, hnědá skupina. Náhradní termín.
Výsledky jednotlivých skupin najdete zde: žlutá, růžová, zelená, hnědá skupina. Náhradní termín.
Poznámky k bodování jsou zde.

Písemka 18. 1. 2002

Zadání jednotlivých skupin najdete zde: bakaláři ke zkoušce a ke kolokviu, magistři ke zkoušce a ke kolokviu. Řešení jednotlivých skupin najdete zde: bakaláři ke zkoušce a ke kolokviu, magistři ke zkoušce a ke kolokviu.

Písemka 4. 2. 2002

Zadání jednotlivých skupin najdete zde: bakaláři ke zkoušce a ke kolokviu, magistři ke zkoušce a ke kolokviu. Řešení jednotlivých skupin najdete zde: bakaláři ke zkoušce a ke kolokviu, magistři ke zkoušce a ke kolokviu. Protože v zadaní prvního příkladu bakalářské písemky ke kolokviu jsem omylem umazal jednu otázku, nebyl dosažitelný počet bodů 75, ale jen 73. Za to se omlouvám. Znamená to, že dohromady s testem bylo možné získat pouze 98 bodů. Proto potřebná polovina bodů ke klasifikaci "prospěl(a)" je (ovšem pouze pro kolokvium M508 v tomto termínu) pouze 49 bodů.

Písemka 14. 2. 2002

Zadání jednotlivých skupin najdete zde: bakaláři ke zkoušce a ke kolokviu, magistři ke zkoušce a ke kolokviu. Řešení jednotlivých skupin najdete zde: bakaláři ke zkoušce a ke kolokviu, magistři ke zkoušce a ke kolokviu. Protože v magisterských písemkách na 5. příklad nezískal nikdo žádný bod, usoudil jsem, že byl patrně příliš těžký. Proto jsem jej onuloval: všechny bodové hranice jsem v tomto termínu pro magisterské písemky snížil o polovinu bodového hodnocení tohoto příkladu, tj. o 3.5 bodu.

Informace k písemkám

Máte tedy jeden řádný termín, můžete si vybrat: pátek 18. 1. 2002 ve 12:00 nebo pondělí 4. 2. 2002 ve 13:00, jediný opravný termín se koná ve čtvrtek 14. 2. 2002 ve 12:00. Zdůrazňuji, že druhý opravný termín nebude možný! Rozdělení do poslucháren spolu se zasedacím pořádkem bude vystaveno zde. Přihlaste se na IS co nejdříve, počty přihlášených na jednotlivé termíny jsou limitovány. Na místo přijďte o něco dříve, ať můžeme včas začít. Na písemku budete mít 150 minut čistého času. Kalkulačky a mobilní telefonu budou opět zakázány.
Rozsah látky ke zkoušce:
 • přednášky,
 • skriptum Rosický, Algebra (grupy a okruhy), Brno 2000:
  • část I: kapitoly 1-9 celé (strany 43-44 se učit nemusíte), z kapitoly 10 jen znalost vět 10.8, 10.10, 10.13, 10.15.
  • část II: kapitoly 1-6 celé (místo 4.12-4.19 stačí vědět, že Pro každý obor integrity R existuje těleso T, jehož je R podokruhem), z kapitol 7-8 jen znalost vět 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8.

Požadavky ke zkoušce:
Budou psány 4 různé písemky (M008 zk., M008 kol., M508 zk., M508 kol.), každá na maximálně 75 bodů. Struktura písemek bude podobná loňským písemkám. Součet počtů bodů z testu a této písemky pro úspešné složení zkoušky či kolokvia musí být aspoň 50 bodů:
Pro kolokvium:
 • aspoň 50 bodů - prospěl(a)
 • méně než 50 bodů - neprospěl(a)

Pro zkoušku:
 • aspoň 75 bodů - výborně
 • aspoň 62 bodů - velmi dobře
 • aspoň 50 bodů - dobře
 • méně než 50 bodů - nevyhověl(a)