Algebra II - školní rok 2001/2002


Studijní texty ke zkoušce:

J.Rosický, Algebra (Grupy a okruhy), PřF MU Brno 2000;
svazy;
univerzální algebra.
Hodnocení pro kolokvium: aspoň 50 bodů ... prospěl(a), méně než 50 bodů ... neprospěl(a).
Pro zkoušku: aspoň 80 bodů ... výborně, aspoň 65 bodů ... velmi dobře, aspoň 50 bodů ... dobře, méně než 50 bodů ... nevyhověl(a).

Písemka 27.5.2002

Zadání písemky ke zkoušce (ve formátu PDF, jako všechny další zadání a řešení zkoušek) a ke kolokviu (ve formátu PS, stejně jako všechny další zadání a řešení kolokvií). Řešení písemky ke zkoušce a ke kolokviu.

Písemka 20.6.2002

Zadání písemky ke zkoušce a ke kolokviu. Řešení písemky ke zkoušce a ke kolokviu.

Písemka 27.6.2002

Zadání písemky ke zkoušce a ke kolokviu. Řešení písemky ke zkoušce a ke kolokviu.