English version

Radan Kučera


Ústav matematiky a statistiky
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká republika
E-mail: kucera@math.muni.cz
Fax: +420-541210337


Výuka ve školním roce 2018/2019

V podzimním semestru mám tuto přednášku:
 • Algebra II (okruhy, svazy, univerzální algebra) - přednášky na podzim 2016, některé studijní texty jsou také níže na této stránce.
  V jarním semestru budu mít tyto přednášky:
 • Algebra I (grupy a okruhy) - přednášky na jaře 2016,
 • Galoisova teorie.

  Seminář

  Seminář z teorie čísel (v ISu, kde o něm lze nalézt více detailů, je uveden pod kódem M8195), budeme se scházet vždy ve čtvrtek od 10:00 v posluchárně M6.

  Studijní texty

  k přednášce Algebra II: svazy a univerzální algebra, úlohy k procvičování: svazy a univerzální algebra.
  k přednášce Algoritmy teorie čísel běžící každý čtvrtý semestr (jaro 2000, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016).
  k přednášce Teorie čísel pro postgraduální studium konané ve školním roce 1997/98.

  Jako zdroj řešených příkladů pro procvičení algebry je možné využít starých písemek pro studenty FI z Algebry I 2000/01, 2001/02, popřípadě z Algebry II 2000/01, 2001/02

  Diplomová práce Blažeje Neradilka Galoisova teorie sice nepokrývá látku celé přednášky, ale je možné ji použít pro první přiblížení k této problematice.

  Publikace

  Seznam mých publikací.