vaše bodování
SS ... 2 SZ ... 0
ZS ... 3 ZZ ... 1
soupeř
situaceS 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 Z
SS milost podlost
SZ velkorysost pomstychtivost
ZS odpuštění zatvrzelost
ZZ smířlivost opatrnost
vy
situaceS 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 Z
SS milost podlost
SZ velkorysost pomstychtivost
ZS odpuštění zatvrzelost
ZZ smířlivost opatrnost
prezentace
plánek