Lukáš Vokřínek

 

Department of Algebra and Geometry
Masaryk University
Kotlářská 2
611 37 Brno
Czech Republic
E-mail: koren@math.muni.cz
Fax: +420-5-49 49 4304


Učební texty

Aktuální přednáška MB104 pdf
Sbírka příkladů k předmětu Okruhy a moduly pdf
Algebraická geometrie (verze 1.4.2014) pdf
Lineární algebra a geometrie III (11. října 2016) pdf
Topologie pdf
Podstatná topologie pdf
Cvičení k předmětu Okruhy a moduly pdf
Simplicial sets (non-revised) pdf
Differential topology pdf
A note on A-infinity algebras pdf
Doplněk k učebnímu textu "Lineární algebra a geometrie III" doc. Čadka (prosinec 2013) pdf

Program studentského semináře (2011)

  • 21.2. Vokřínek: Kvaterniony a geometrie v R3 pdf
  • 28.2. Vokřínek: Zdvojení koule - paradox Banacha a Tarského pdf
  • 7.3. Bulant: Kombinatorické hry pdf
  • 14.3. Vokřínek: Klasifikace ploch pdf
  • 21.3. Panák: Úvod do teorie her
  • 28.3. Čadek: Copánky, uzly a spletence pdf
  • 4.4. Korbelář: Reprezentace grup
  • 11.4. Kruml: Matematický pohled na kvantovou mechaniku
  • 11.4. Pospíšil: Patologické funkce pdf
  • 2.5. Došlý: Geometrie konečně a nekonečně dimenzionálních prostorů