Ostatní publikace


[1] Janyška J., Mezinárodní konference o diferenciální geometrii a jejích aplikacích, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 32 (1987), No. 4.

[2] Janyška J., Konference o diferenciální geometrii, Universitas 1987.

[3] Bureš J., Janyška J., Geometrie v učitelském studiu matematiky, 7. brněnská konference o vyučování matematice, Brno 1988, Postavení geometrie v soustavě všeobecného vzdělávání.

[4] Janyška J., Prof. Karel Svoboda sedmdesátiletý, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 34 (1989), No. 5.

[5] Janyška J., O výuce geometrie na PřF MU v Brně, Sborník přednášek celostátního semináře kateder matematiky fakult připravujících učitele matamatiky, PedF VŠT Liberec, 1994.

[6] Janyška J., Kolář I., Vzpomínka na profesora Karla Svobodu, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 42 (1997), No. 6, 332--333.

[7] Janyška J., Kolář I., Vzpomínka na profesora Karla Svobodu, Universitas 1997.

[8] Janyška J., Kolář I., Professor Karel Svoboda (1918 -- 1997), Archivum Mathematicum 34 (1998), No. 2, i--iii. ZBL 921.01037