Vzdělání
1959-1968 ZDŠ v Lešné1968-1972 Gymnázium ve Valašském Meziříčí1972-1977 Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně obor matematika - deskriptivní geometrie1977 - RNDr. - Diferenciální operátory na sféře1984 - CSc. - Geometrické prolongační funktory a přirozené operace s konexemi1988 - docent1996 - habilitace - Some natural operations in general relativistic theories2007 - DSc. - Natural operations and their applications2007 - profesor