Masaryk University logo Dokument Senátu MU

- - - - -

mmmmmmmmmmmmmmmmm

Příl. čís. 5 statutu MU

Seznam akreditovaných oborů ve kterých je MU oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lékařská fakulta :

anatomie

anestezie a resuscitace

biochemie

biofyzika

biologie

chirurgie

dermatovenerologie

farmakologie

gynekologie a porodnictví

histologie a embryologie

mikrobiologie

neurologie

normální a patologická fyziologie

ortopedie

patologie a soudní lékařství

pediatrie

preventivní lékařství

psychiatrie

radiologie

sociální lékařství

stomatologie

vnitřní lékařství

infekční lékařství

imunologie

oftalmologie

urologie

otorhinolaryngologie

Přírodovědecká fakulta:

algebra a teorie čísel

analytická chemie

anorganická chemie

antropologie

astrofyzika

biochemie

biofyzika

botanika

fyzická gografie

fyzika kondenzovanýchlátek a akustika

fyzika plazmatu

fyzikální chemie

fyziologie rostlin

fyziologie živočichů

genetika

geochemie

geologie

geometrie a topologie

hydrobiologie

jaderná chemie

kartografie

makromolekulární chemie

matematická analýza

mikrobiologie

mineralogie a petrografie

molekulární biologie

obecná fyzika a matematická fyzika

optika

organická chemie

paleontologie

regionální geografie

zoologie

Fakulta informatiky:

informatika

Filozofická fakulta:

archívnictví

česká literatura

české dějiny

český jazyk

dějiny filozofie

dějiny pedagogiky

dějiny starověku

dějiny umění

didaktika

estetika

etika

etnologie

filozofie

hudební teorie a pedagogika

jazykověda konkrétního jazyka nebo skupiny

klasická archeologie

klasická filologie

klinická psychologie

logika

muzikologie

muzeologie

obecná jazykověda

obecná psychologie

obecné dějiny

pedagogika

pomocné vědy historické

pravěká archeologie

psychologie práce a řízení

slovanská archeologie

slovanská jazykověda

sociální filozofie

sociální psychologie

srovnávací indoevropská jazykověda

teorie a dějiny divadla

teorie a dějiny filmu

teorie a dějiny konkrétní národní literatuy

teorie a dějiny slovanských literatur

teorie literatury

vývojová psychologie

Fakulta sociálních studií:

obecná psychologie

politologie

psychologie práce

sociologie

vývojová psychologie

sociální psychologie

Ekonomicko-správní fakulta:

ekonomie

finance

národní hospodářství

obchod

regionální rozvoj a správa

teorie řízení

veřejná ekonomie

Právnická fakulta:

dějiny státu a práva

družstevní právo

finanční právo

management

mezinárodní právo soukromé a obchodní

mezinárodní právo veřejné

národní hospodářství

občanské právo

obchodní právo

politologie

pracovní právo a sociální zabezpečení

správní právo

teorie státu a práva

trestní právo

ústavní právo

Pedagogická fakulta

česká literatura

český jazyk

hudební výchova se zaměřením na skladbu a interpretaci

kinantropologie

matematika

pedagogika

ruský jazyk

speciální pedagogika

teorie vyučování biologii

teorie vyučování českému jazyku

teorie vyučování české literatuře

teorie vyučování fyzice

teorie vyučování hudební výchově

teorie vyučování matematice

teorie vyučování ruskému jazyku

teorie vyučování výtvarné výchově

výtvarná výchova se zaměřením na grafický design

výtvarná výchova se zaměřením na kresbu a grafiku

výtvarná výchova se zaměřením na modelování a prostorové vytváření

- - - - -

- - - - -

webmaster@senat.muni.cz Změna kódování