Analytická geometrie 2

Jarní semester, rozsah 2/2

Lineární zobrazení vektorových prostorů.
Afinní zobrazení.
Shodná  a podobná  zobrazení.
Kruhová  inverze.

Literatura:
Kadleček J., Troják J., Geometrie III - geometrická zobrazení, UK Praha 1984.
Sekanina M. a kol., Geometrie II, SPN Praha 1988.

Návaznost: Analytická geometrie 1, Lineární algebra

Učební text:

Geometrická zobrazeni.