RNDr. Veronika Eclerová Ph.D.

previously Veronika Hajnová

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Ústav matematiky a statistiky
Kotlářská 2
611 37 Brno

Curriculum Vitae (EN)