My Students' Bachalor Theses

Jana Cieslarová; Lineární algebra a diferenciální počet funkcí více proměnných, Bc. Thesis (in Czech), May 2004.
ps file

Michaela Kalmusová: Co jsou operády, Bc. Thesis (in Czech), May 2003,
ps file

Lukáš Vokřínek: Homological algebra of functors, Bc. Thesis (in English), June 2002,
ps file dvi file pdf file

My Students' Master Theses

Michaela Kalmusová; Model categories Thesis (in English), May 2005.
dvi file pdf file ps file

Eva Sedláková; Klasifikace dvourozměrných ploch Thesis (in Czech), May 2004.
ps file

Jan Mysliveček; Thomova-Doldova věta Thesis (in Czech), May 2004.
ps file

Ivan Sobotík: Vassilieovovy invarianty, Thesis (in Czech), April 2001.
ps file

Richard Lastovecki: Kohomologie klasifikačních prostorů, Thesis (in Czech), April 2000.
dvi file pdf file

Jana Borkovcová; Hlavolamy z pohledu matematika Thesis (in Czech), May 2004.
ps file

Jana Žalská: Teorie všeobecné rovnováhy, Thesis (in Czech), April 2000.
dvi file ps file

My Students' Papers

Richard Lastovecki: Cohomology of BO(n_1)x...xBO(n_m) with local integer coefficients, 14 pages, March 2003, submitted for publication.
ps file dvi file pdf file

Lukáš Vokřínek: A version of Dold-Thom Theorem, 6 pages, July 2003.
ps file