Seminář o diferenciálních rovnicích PDF Tisk

Vedoucí semináře:

Archiv minulých seminářů

Tradiční seminář o diferenciálních rovnicích se koná (obvykle) každé pondělí od 12:00 do 13:30 v učebně M5 (přízemí vpravo a na konci chodby opět vpravo) budovy Ústavu matematiky a statistiky (budova č. 8) v areálu Přírodovědecké fakulty (Kotlářská 2). Neobsazené termíny přednášek jsou průběžně doplňovány. V jednání jsou přednášky účastníků našeho semináře a dalších hostů ze zahraničí.

Program semináře v akademickém roce 2018/2019


3. 12. 2018, 12:00 [učebna M5]
doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Critical oscillation case for linear and half-linear equations.

19. 11. 2018, 12:00 [učebna M5]
doc. Andriy Shatyrko, Ph.D. (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
Qualitative analysis of Lur’e-type control systems under uncertainties.

5. 11. 2018, 12:00 [učebna M5]
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D. (Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, PřF UPOL)
Periodic bouncing solutions of singular second order ODE.

22. 10. 2018, 12:00 [učebna M5]
RNDr. Zdeněk Svoboda, CSc. (Ústav matematiky, FEKT VUT)
Fundamentální matice pro lineární diferenciální systémy s konstantními koeficienty a konstantním zpožděním (habilitační přednáška).

8. 10. 2018, 12:00 [učebna M5]
Maria Guadalupe Morales Macias, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Fractional calculus in the context of Distributional Henstock–Kurzweil integral.

24. 9. 2018, 12:00 [učebna M5]
Dr. Edward Hooton (Matematický ústav AV, Praha)
Hopf bifurcation in equivariant systems; treating non generic scenarios using equivariant topological tools.

Aktualizováno Středa, 21 Listopad 2018 15:27