Seminář o diferenciálních rovnicích PDF Tisk

Vedoucí semináře:

Archiv minulých seminářů

Tradiční seminář o diferenciálních rovnicích se koná (obvykle) každé pondělí od 12:00 do 13:30 v učebně M5 (přízemí vpravo a na konci chodby opět vpravo) budovy Ústavu matematiky a statistiky (budova č. 8) v areálu Přírodovědecké fakulty (Kotlářská 2). Neobsazené termíny přednášek jsou průběžně doplňovány. V jednání jsou přednášky účastníků našeho semináře a dalších hostů ze zahraničí.

Program semináře v akademickém roce 2021/2022


29. 11. 2021, 12:00 [ZOOM]
Prof. Julia Elyseeva (Moscow State Technological University “Stankin”)
Cyclic sums of the comparative indices and their applications.
Odkaz na ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/94588167979

15. 11. 2021, 12:00 [posluchárna M5 & ZOOM]
Mgr. Peter Šepitka, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
New perspectives on theory of Riccati matrix differential equations (habilitační přednáška).
Odkaz na ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/97812607343

11. 10. 2021, 12:00 [posluchárna M5]
doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (Ústav matematiky, FSI VUT Brno)
Linearization theorem for autonomous systems of fractional differential and difference equations.

4. 10. 2021, 12:00 [posluchárna M5]
doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Nové podmíněně oscilatorické lineární diferenciální rovnice.

20. 9. 2021, 12:00 [posluchárna M5]
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Asymptotic behavior of solutions to differential equations with p(t)-Laplacian.

Aktualizováno Pondělí, 22 Listopad 2021 14:44