Seminář z aplikované matematiky PDF Tisk

Seminář se koná od 14:00 do 15:30 hodin v posluchárně M5 na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, budova č. 8.


6. března 2018, 14:00 Prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Generativní historiografie.
13. března 2018, 14:00 Doc. PaeDr. Dalibor Martíšek, Ph.D.

Trojrozměrné rekonstrukce metodou Shape from Focus.
27. března 2018, 14:00
RNDr. Marek Malý, CSc.
Surveillance HIV/AIDS v České republice.
10. dubna 2018, 14:00 RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Proč je Mandelbrotova množina fraktál a k čemu by to mohlo být.
17. dubna 2018, 14:00 Doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.

Vybrané nové postupy při analýze bodu změny.
24. dubna 2018, 13:30 Doc. Ing. Luděk Berec, Ph.D.

Sex a pohlavně přenosné nemoci.


Aktualizováno Středa, 18 Duben 2018 12:01