Seminář z aplikované matematiky PDF Tisk

Seminář se koná od 14:00 do 15:30 hodin v posluchárně M5 na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, budova č. 8.


Program v jarním semestru 2019

26. února 2019, 14:00 Mgr. Maria Králová, Ph.D.

Metody kauzální analýzy a příklady využití v marketingu.
5. března 2019, 14:00 RNDr. David Šafránek, Ph.D.

Diskrétní bifurkační analýza s využitím formálních metod.
26. března 2019, 14:00
Mgr. David Kraus, Ph.D.
Klasifikace částečně pozorovaných funkcionálních dat.
16. dubna 2019, 14:00 Mgr. Kateřina Konečná

Jádrové odhady podmíněných hustot.
23. dubna 2019, 14:00 Mgr. Mojmír Vinkler

Improving volumetric measurements by magnetic resonance denoising.
7. května 2019, 14:00 Doc. Ing. František Vávra, CSc., Ing. Patrice Marek, Ph.D.

Sázková kancelář – alternativní model.
14. května 2019, 14:00 RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.

Assessing disparities in student and applicant ratings.


Aktualizováno Středa, 06 Únor 2019 09:32