Seminář z aplikované matematiky PDF Tisk

Seminář se koná od 14:00 do 15:30 hodin v posluchárně M5 na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, budova č. 8.


31. října 2017, 14:00 Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Some aspects of systemic risk in finance and insurance.
7. listopadu 2017, 14:00 Mgr. Lenka Filová, Ph.D.

Optimal design of experiments in R.
14. listopadu 2017, 14:00
RNDr. Jonáš Volek, Ph.D.

Dynamické rovnice reakce a difúze na diskrétních oblastech prostoru.
21. listopadu 2017, 14:00 RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.

Řešení kontaktu nelineárního nosníku s deformovatelným podložím pomoci CVM.
28. listopadu 2017, 14:00 RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

Úlohy stochastického programování pro řešení technických aplikací.
5. prosince 2017, 14:00 Mgr. Filip Zlámal

Poznatky z praxe analýzy dat v lékařském výzkumu.


Aktualizováno Úterý, 03 Říjen 2017 08:53