Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 2016/2017 PDF Tisk

Vedoucí semináře:

Archiv minulých seminářů

Tradiční seminář o diferenciálních rovnicích se koná (obvykle) každé pondělí od 12:00 do 13:30 v učebně M5 (přízemí vpravo a na konci chodby opět vpravo) budovy Ústavu matematiky a statistiky (budova č. 8) v areálu Přírodovědecké fakulty (Kotlářská 2). Neobsazené termíny přednášek jsou průběžně doplňovány. V jednání jsou přednášky účastníků našeho semináře a dalších hostů ze zahraničí.

Program semináře v akademickém roce 2016/2017


24. 4. 2017, 12:00 [učebna M5]
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D. (Ústav matematiky, Mendelova univerzita v Brně)
Modifikovaná Riccatiho metoda pro pololineární rovnice a její aplikace.

3. 4. 2017, 12:00 [učebna M5]
Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Řešení sumovatelná s kvadrátem pro diskrétní symplektické systémy (habilitační přednáška).
Pozvánka s abstraktem

20. 3. 2017, 12:00 [učebna M5]
Mgr. Vita Pylypenko (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
On the solvability of some non-local boundary value problems for functional differential equations.

13. 3. 2017, 12:00 [učebna M5]
András Rontó, DrSc. (Matematický ústav, AV ČR)
O některých nelokálních okrajových úlohách.

27. 2. 2017, 12:00 [učebna M1, od 14:00 zasedací místnost ÚMS]
Seminář věnovaný narozeninám Prof. RNDr. Zuzany Došlé, DSc. (oficiální pozvánka)

12:00 – 12:55, Mauro Marini (University of Florence)
Decaying solutions to second-order differential and difference equations (A neverending story ...)

13:00 – 13:25, Miroslav Bartušek (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Oscillation of fourth order super-linear differential equations

13:30 – 13:55, Serena Matucci (University of Florence)
Kneser solutions and BVPs for nonlinear equations with indefinite weight

14:00 – ... posezení s oslavenkyní

12. 12. 2016, 12:00 [učebna M5]
doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (Matematický ústav, AV ČR)
Regulární variace a diferenciální rovnice: teorie a metody.

5. 12. 2016, 12:00 [učebna M5]
Prof. Julia Elyseeva (Moscow State University of Technology)
Symplectic transformations of linear Hamiltonian differential systems and the comparative index.

28. 11. 2016, 12:00 [učebna M5]
Mgr. Peter Šepitka, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Fokální body izotropických bazí lineárních hamiltonovských systémů.

21. 11. 2016, 12:00 [učebna M5]
Ing. Tomáš Kisela, Ph.D. (Ústav matematiky, FSI VUT Brno)
Stabilita soustav zlomkových diferenciálních rovnic se zpožděním.

7. 11. 2016, 12:00 [učebna M5]
RNDr. Jitka Vacková (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
O ohraničených řešeních některých systémů obyčejných diferenciálních rovnic.

31. 10. 2016, 12:00 [učebna M5]
Mgr. Vojtěch Růžička (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Neoscilatoričnost pololineárních diferenčních rovnic sudého řádu Eulerova typu.

24. 10. 2016, 12:00 [učebna M5]
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Asymptotika diferenciálních rovnic čtvrtého řádu s oscilatorickým operátorem.

17. 10. 2016, 12:00 [učebna M5]
doc. Mgr. Richard Kollár, PhD. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislavě)
Krein signature and Evans function - two useful tools in investigations of spectral stability.

Abstrakt (Kompletní pozvánka)
The key question in spectral stability of nonlinear waves is the existence of eigenvalues with positive real part of a linearized operator. Two concepts very different in nature proved to be useful in search for such an unstable spectrum: the Evans function, an analytic function with zeros at isolated unstable eigenvalues, and the Krein signature, an algebraic quantity capturing the ability of an eigenvalue to be or to become unstable under a change of a parameter in a system. Although the Evans function does not provide full information about the Krein signature, we show that its simple extension, the Evans-Krein function, allows to calculate the Krein signature of an eigenvalue at almost no additional computational cost. The method used also enables us to give very elegant proofs of eigenvalue counts for linearized Hamiltonians: the Grillakis-Shatah-Strauss criterion, its generalization for systems with broken Hamiltonian symmetry, and a count of real eigenvalues for diagonalizable Hamiltonians originally obtained by Jones. The general results will be demonstrated on detailed examples from fluid dynamics and condense matter physics.


10. 10. 2016, 12:00 [učebna M5]
Mgr. Petr Hasil, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Podmíněná oscilace diferenciálních rovnic (habilitační přednáška).

3. 10. 2016, 12:00 [učebna M5]
prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc. (Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
Komparativní index a Sturmovy srovnávací věty pro lineární hamiltonovské systémy.

26. 9. 2016, 12:00 [učebna M5]
Prof. Miroslawa Zima (University of Rzeszów)
Positive solutions for the boundary value problem connected with the valveless pumping.

Aktualizováno Pondělí, 18 Září 2017 06:49