Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 2007/2008 PDF Tisk

Vedoucí semináře:


Semináře v školním roce 2008/2009


4.5.2009, 13:00 [posluchárna M4]
Doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (MU-AV)
Role koeficientu diferenciálního členu v oscilační teorii pololineárních rovnic.

27.4.2009, 13:00 [posluchárna M4]
Mgr. Ing. Eva Pekárková (ÚMS)
Neprodloužitelná řešení rovnic s $p$-Laplaciánem.

20.4.2009, 13:00 [posluchárna M4]
Doc. RNDr. Alexandr Lomtatidze, DrSc. (ÚMS)
Periodická úloha pro diferenciální rovnice vyšších řádu.

6.4.2009, 13:00 [posluchárna M4]
Prof. RNDr. Irena Rachunková, DrSc. (UP Olomouc)
Limitní vlastnosti řešení singulárních diferenciálních rovnic druhého řádu.

30.3.2009, 13:00 [posluchárna M4]
Doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. (MÚ AV Praha)
Spojitá závislost řešení zobecněných lineárních diferenciálních rovnic na parametru.

24.3.2009, 13:00 [posluchárna M4]
Vita Pylypenko (Polytechnika Kiev)
Slowly growing solutions of linear functional differential equations with negative coefficients.

16.3.2009, 13:00 [posluchárna M4]
Mgr. Robert Hakl, Ph.D. (MÚ AV)
Periodická úloha pro singulární diferenciální rovnice druhého řádu.

9.3.2009, 13:00 [posluchárna M4]
Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (ÚMS)
Lineární nezávislá řešení pololineární diferenciální rovnice.

8.12.2008, 13:00 [posluchárna M4]
Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (ÚMS)
Diferenciální rovnice 2. řádu s obecným Phi-Laplaciánem.

24.11.2008, 13:00 [posluchárna M4]
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D (MZLU Brno)
Sumační charakterizace recesivního řešení pololineárních diferenčních rovnic.

10.11.2008, 13:00 [posluchárna M4]
Mgr. Jiří Šremr, Ph.D. (MÚ AV ČR)
O absolutně spojitých funkcích dvou proměnných.

3.11.2008, 13:00 [posluchárna M4]
Mgr. Petr Hasil (ÚMS)
Podmíněné oscilatorické pololineární rovnice s periodickými koeficienty.

20.10.2008, 13:00 [posluchárna M4]
Doc. RNDr. Roman Šimon Hilscher, Ph.D. (ÚMS)
Pontryaginův slabý princip maxima na časových škálách.

13.10.2008, 13:00 [posluchárna M4]
Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (ÚMS)
Friedrichovaská rozšíření symetrických diferenciálních a diferenčních operátorů.

6.10.2008, 13:00 [Zasedací místnost ÚMS]
Prof. Nino. Partsvania (Tbilisi)
Oscillatory and Non-Oscillatory Solutions of Second Order Nonlinear Differential Equations.
Aktualizováno Úterý, 08 Březen 2016 11:23