Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 2006/2007 PDF Tisk

Vedoucí semináře:


Semináře v školním roce 2006/2007


14.05.2007, 13:00 [posluchárna M1]
Seminář věnovaný 70. narozeninám prof. RNDr. Františka Neumana, DrSc. s následujícím programem:
  1. 13:00-13:10 Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. František Neuman a brněnská matematika.
  2. 13:10-13:30 Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. O dvou problémech z asymptotické teorie diferenciálních rovnic.
  3. 13:30-13:50 Prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc. Skoroperiodická řešení lineárních diferenciálních rovnic 2. řádu.
  4. 13:50-14:00 Přestávka.
  5. 14:00-14:20 Doc. RNDr. Jan Čermák, CSc. Funkcionální rovnice v kvalitativní teorii diferenciálních rovnic se zpožděním.
  6. 14:20-14:40 Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. Transformační teorie lineárních diferenčních rovnic.

7.05.2007, 13:00 [posluchárna M1]
Mgr. Robert Hakl, Ph.D. (Matematický Ústav AV CR, Brno)
Dvoubodová okrajová úloha pro funkcionální diferenciální rovnice třetího řádu.

30.04.2007, 13:00 [posluchárna M1]
RNDr. Zdeněk Svoboda, CSc. (FEEK VUT Brno)
Kritéria existence kladných řešení lineární diferencialní rovnice s proměnným zpožděním v kritickém případě.

23.04.2007, 13:00 [posluchárna M1]
Mgr. Zuzana Pátíková (UTB Zlín)
Oscilační a asymptotické vlastnosti řešení pololineárních diferenciálních rovnic.

16.04.2007,
Z důvodu nemoci přednášející dr. Laitochové se seminář nekoná.

2.04.2007, 13:00 [posluchárna M1]
Prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc. (UP Olomouc)
Kladná a dead core řešení singulární Dirichletovy úlohy.

26.03.2007, 13:00 [posluchárna M1]
Iryna Grytsay (Univ. Kiev, Ukraina)
Qualitative investigation of dynamic systems with quadratic nonlinearities.

19.03.2007, 13:00 [posluchárna M1]
Prof. Nino Partsvania (Univ. Tbilisi)
On minimal and maximal solutions of two-point singular boundary value problems.

12.03.2007, 13:00 [posluchárna M1]
Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (ÚMS)
O periodické okrajové úloze pro diferenciální rovnici n-tého řádu.

5.3.2007, 13:00 [posluchárna M1]
Doc. RNDr. Roman Hilscher, Ph.D. (ÚMS)
Postačující podmínky pro variační úlohu na time scales. S podtitulem: "Využití závislost řešení dynamických rovnic na počátečních podmínkách a parametrech.

4.12.2006, 13:00 [posluchárna M1]
Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (KM)
Neoscilatorická řešení zobecněné Emden-Fowlerovy rovnice.

27.11.2006, 13:00 [posluchárna M1]
Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (MU AV ČR Brno)
Cauchyova úloha pro dvoudimenzionálni systémy funkcionálních diferenciálních rovnic.

20.11.2006, 13:00 [posluchárna M1]
Andrei Ronto, DrSc. (MU AV ČR Brno)
O řešitelnosti lineárnich rovnic v Banachových prostorech.

13.11.2006, 13:00 [posluchárna M1]
Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (KMA)
Linearizační metody v oscilační teorii pololineárních diferenciálních rovnic.

06.11.2006, 13:00 [posluchárna M1]
Prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc. (MFF UK Bratislava)
O nelineárnych integrálnych nerovnostiach so singulárnym jadrom.

30.10.2006, 13:00 [posluchárna M1]
Doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (MU AV ČR)
Konstanty v Hille-Nehariho kritériích pro lineárni dynamické rovnice a jejich závislost na time scales.

23.10.2006, 13:00 [posluchárna M1]
Doc. RNDr. Jan Čermák, CSc. (VUT Brno)
Asymptotické vlastnosti zpožděných dynamických rovnic na time scales

16.10.2006, 13:00 [posluchárna M1]
Prof. Denys Khusainov (Kiev)
Estimations of solutions of perturbed hybrid systems described by functional differential equations.

09.10.2006, 13:00 [posluchárna M1]
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (KMA)
Kvazilineární rovnice typu "strong limit-circle/limit-point".

02.10.2006, 13:00 [posluchárna M1]
Prof. RNDr. Josef Diblik, DrSc. (VUT Brno, Fast)
Diferenciální rovnice se zpožděním: Kladná řešení a jejich asymptotické chování.
Aktualizováno Úterý, 08 Březen 2016 11:24