Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 2005/2006 PDF Tisk

Vedoucí semináře:


Semináře v školním roce 2005/2006


24.04.2006, 13:00 posluchárna M1
Prof. Sigrun Bodine (University of Puget Sound, Tacoma, Washington, USA)
An asymptotic analysis of classes of Schroedinger equations with rapidly oscillating potential.

We are interested in the asymptotic behavior of solutions of a Schroedinger--type equation with oscillating potential which was studied by A. Its. Here we use a different technique, based on Levinson's Fundamental Lemma, to analyze the asymptotic behavior, and our approach leads to a complete asymptotic representation of the solutions. We also discuss formal simplifications for differential equations with what might be called ",regular/irregular singular points with periodic coefficients." This is joint work with D.A. Lutz.


10.04.2006, 13:00 posluchárna M1
Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (KM MU)
Hlavní řešení a wronskián pro pololineární rovnice.

03.04.2006, 13:00 posluchárna M1
Prof. RNDr. Jan Andres, CSc.
Periodická řešení disipativních systémů.

27.03.2006, 13:00 posluchárna M1
Doc. RNDr. Roman Hilscher, Ph.D. (KMA MU)
Diferenciální Hamiltonovské systémy bez předpokladu normality.

20.03.2006, 13:00 posluchárna M1
Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (KMA MU)
O asymptotickém chování řešení systémů ODR.

13.03.2006, 13:00 posluchárna M1
Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (KMA MU)
Samoadjungované rovnice vyšších řádů na time scales.

06.03.2006, 13:00 posluchárna M1
Doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. (MÚ AV ČR)
Periodická řešení Lienardovy rovnice se singularitou a quasilineárním diferenciálním operátorem.

27.02.2006, 13:00 posluchárna M1
Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. (VUT Brno)
Konvergence a divergence řešení rovnice y'(t)=a(t)[y(t-b)-y(t-c)] s a>0, c>b>0 pro t->oo.

14.11.2005, 13:00 posluchárna M2
Mgr. Pavel Řehák, PhD (MÚ AV ČR)
Kvalitativní teorie pololineárních rovnic na time scales -- habilitační přednáška.

7.11.2005, 13:00 posluchárna M2
Prof. Gabriella Bognar (Univ. Miskolc, Maďarsko)
On the periodic and antiperiodic eigenvalues of the quasilinear Hill's equation.

31.10.2005, 13:00 posluchárna M2
Mgr. Viera Růžičková (KMA, Mu Brno)
Riccatiho nerovnost a dalšie výsledky pre diskrétne symplektické systémy.

24.10.2005, 13:00 posluchárna M2
Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (KMA, Mu Brno)
Sturmova věta pro symplektické diferenční systémy.

17.10.2005, 13:00 posluchárna M2
Přednáška: Prof. Denis Khusainov (Univ. Kijev, Ukrajina)
Reprezentace řešení lineárních diskrétních systémů s konstantními koeficienty a se zpožděním.
Krátká sdělení:
  • Irina Gritsay - Estimation of Domain Stability for Differential-difference Systems with Quadratic Right-hand Sides.
  • Olga Kuzmych - Estimations of Solutions of Hybrid Differential Systems.

10.10.2005, 13:00 posluchárna M2
RNDr. Robert Hakl, PhD. ( MÚ ČAV Brno)
Periodická řešení funkcionální diferenciální rovnice 3. řádu.

03.10.2005, 13:00 posluchárna M2
Prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. (Palackého Univerzita Olomouc)
Řešitelnost singulárních okrajových úloh.

26.09.2005, 13:00 posluchárna M2
Prof. Werner Kratz (Univ. Ulm, Německo)
On the maximum modulus theorem for the Stokes system.
Aktualizováno Úterý, 08 Březen 2016 10:56