Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 2004/2005 PDF Tisk

Vedoucí semináře:09.05.2005, 13:00 posluchárna M2
Prof. Vera Zeidan (Michigan State University, USA)
How do nonlinear and linear Hamiltonian systems and Riccati equations manifest in variational optimization problems. (Abstract)

02.05.2005, 13:00 posluchárna M2
Andrei Ronto (Kijev, Ukrajina; MÚ ČAV Brno)
O počáteční úloze pro lineární funkcionálně-diferenciální systém s nepozitivní pravou částí.

25.04.2005, 13:00 posluchárna M2
Doc. Alexander Lomtatidze, DrSc. (KMA PřF. MU Brno)
Některé otázky kvalitativní teorie FDR.

18.04.2005, 13:00 posluchárna M2
Doc. RNDr. Roman Hilscher, PhD. (KMA PřF. MU Brno)
Legendreova podmínka ve variačním počtu.

11.04.2005, 13:00 posluchárna M2
Doc. RNDr. Josef Kalas, CSc. (KMA PřF. MU Brno)
Asymptotické chování dvoudimenzionálních diferenciálních systémů při podmínkách nestability.

04.04.2005, 13:00 posluchárna M2
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (KMA PřF. MU Brno)
Asymptotické vlastnosti řešení diferenciálních rovnic s p-Laplaciánem.

21.03.2005, 13:00 posluchárna M2
Doc. RNDr. Jan Čermák, CSc. (MÚ FS VUT Brno)
Asymptotické vlastnosti řešení některých diferenciálních a diferenčních rovnic s konstantním zpožděním.

14.03.2005, 13:00 posluchárna M2
Mgr. Petr Vodstrčil (KMA PřF. MU Brno)
Některé okrajové úlohy pro lineární DFR druhého řádu.

07.03.2005, 13:00 posluchárna M2
Ing. Jiří Šremr, PhD (MÚ AVČR-Brno)
O Darbouxově úloze pro lineární funkcionální diferenciální rovnici hyperbolického typu.

24.02.2005, 15:00 seminární místnost (Jan. nám. 2a - 6. poschodí)
Prof. Takasi Kusano (University of Fukuoka, Jp.)
Remarks on Fourth Order Nonlinear Oscillations.

13.12.2004, 13:00 posluchárna M2
Mgr. Simona Fišnarová (KMA, MU Brno)
Oscilační teorie porušených Eulerových operátorů sudých řádů.

6.12.2004, 13:00 posluchárna M2
Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (KMA, MU Brno)
Linearizační metody v oscilační teorii pololineárních diferenciálních rovnic.

29.11.2004, 13:00 posluchárna M2
Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. (KM, MU Brno)
Rozklady funkcí.

22.11.2004, 13:00 posluchárna M2
Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (KMA, MU Brno)
O dvoubodové okrajové úloze pro singulární funkcionální diferenciální rovnici 2. řádu.

15.11.2004, 13:00 posluchárna M2
Prof. I. Kiguradze (MU, GAV Tbilisi)
On Some Singular Boundary Value Problems for Higher Order Ordinary Differential Equations.

8.11.2004, 13:00 posluchárna M2
Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (KMA, MU Brno)
Seznámení s osobností Prof. I. Kiguradzeho.

1.11.2004, 13:00 posluchárna M2
Dr. Robert Hakl (MU AVČR Brno)
O okrajových úlohách FDR na neohraničeném intervalu.

25.10.2004, 13:00 posluchárna M2
Prof. RNDr. S. Staněk, CSc. (Univ. Palackého Olomouc)
Kriterium skoroperiodičnosti oscilatorické rovnice $y"=g(t)y$ a jeho aplikace.

18.10.2004, 13:00 posluchárna M2
Ladislav Adamec (KMA MU Brno)


11.10.2004, 13:00 posluchárna M2
Seminář k 70. narozeninám
Aktualizováno Úterý, 08 Březen 2016 10:55