Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 2002/2003 PDF Tisk

Vedoucí semináře:


05.05.2003, 13:00 posluchárna M2
doc. RNDr. Josef Kalas, CSc. (KMA, MU Brno)
Jak řešit systémy lineárních diferenciálních rovnic.

28.04.2003, 13:00 posluchárna M2
Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Riccatiho transformace v oscilační teorii parciálních diferenciálních rovnic-radiálně nesymetrická kritéria.14.04.2003, 13:00 posluchárna M2
prof. RNDr. F. Neuman, DrSc. (AV ČR, Brno)
Diskretizace diferenciálních rovnic: objekty a jejich reprezentace v Ehresmannových grupoidech.07.04.2003, 13:00 posluchárna M2
prof. RNDr. M. Bartušek, DrSc. (KMA, PřF MU Brno)
Singulární řešení diferenciálních rovnic s p-Laplaciánem.31.03.2003, 13:00 posluchárna M2
doc. RNDr. Z. Došlá, CSc. (KM, PřF MU Brno)
Neoscilatorické pololineární rovnice.24.03.2003, 13:00 posluchárna M2
prof. RNDr. O. Došlý, DrSc. (KMA, PřF MU Brno)
Oscilační a neoscilační kritéria pro samoadjungované rovnice sudých řádů.

17.03.2003, 13:00 posluchárna M2
Doc. RNDr. Jan Čermák, CSc. (VUT Brno, FS)
O rovnici pantografu a jejích modifikacích.

10.03.2003, 13:00 posluchárna M2
Prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. (Univ. Palackého Olomouc)
Singulární Dirichletova úloha pro diferenciální rovnice 2. řádu s impulsy.

16.12.2002, 13:00 posluchárna M2
Prof. RNDr. František Neuman, DrSc. (AV ČR, Brno)
Diferenciální a diferenční rovnice - co dělat, když formule obsahují derivace funkcí, ale ty je nemají?

09.12.2002, 13:00 posluchárna M2
Doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. (AV ČR)
Periodické okrajové úlohy se singularitou.02.12.2002, 13:00 posluchárna M2
Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. (FEKT, VUT Brno)
Spojovací prostory lineárních diferenciálních operátorů.25.11.2002, 13:00 posluchárna M2
Valentina Taddei (It.)
Bound sets for differential equations and inclusions.18.11.2002, 13:00 posluchárna M2
dr. Pedro Miana (Univ. Zaragoza)
Fractional calculus in mathematical analysis and differential equations.11.11.2002, 13:00 posluchárna M2
Prof. RNDr. S. Staněk, CSc. (Univ. Palackého Olomouc)
Singulární úlohy04.11.2002, 13:00 posluchárna M2
Mgr. P. Řehák, PhD (AV ČR, Brno)
Srovnávací věty pro (polo)lineární dynamické rovnice.21.10.2002, 13:00 posluchárna M2
RNDr. L. Baráková (KMA, PřF MU Brno)
Asymptotické vlastnosti systémů popisujících makroekonomické modely.14.10.2002, 13:00 posluchárna M2
doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. (AV ČR, Brno)
Diferenciální rovnice nad p-adickými čísly.07.10.2002, 13:00 posluchárna M2
prof. RNDr. O. Došlý, DrSc. (KMA, PřF MU Brno)
Nezápornost diskrétních kvadratických funkcionálů.30.09.2002, 13:00 posluchárna M2
Alexander Lomtatidze, DrSc. (KMA, PřF MU Brno)
Dvoubodová okrajová úloha pro singulární diferenciální rovnici 2. řádu.23.09.2002, 13:00 posluchárna M2
doc. D. Mirzov, CSc. (Adygeiská universita, Rusko)
Neoscilatorická řešení jistých differenciálních systémů. (rusky)
Aktualizováno Úterý, 08 Březen 2016 10:46