Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 2009/2010 PDF Tisk

Vedoucí semináře:

Archiv minulých seminářů

Program semináře v akademickém roce 2009/201026.4.2010, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Denis Khusainov (Univ. Kiev, Ukrajina)
On solution of first boundary problem of thermal conductivity equation with delay.
Irada Dzaladova (Univ. Kiev, Ukrajina)
Research stability of dynamic systems with random structure.

19.4.2010, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Roman Šimon Hilscher (ÚMS)
Rayleighův princip pro lineární hamiltonovské systémy bez předpokladu normality.

12.4.2010, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Petr Zemánek (ÚMS)
Krein VonNeumannovo a Friedrichovské rozšíření pro operátory Sturm-Liouvilleovy na time-scalech.

29.3.2010, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Zuzana Došlá (ÚMS)
Asymptotické úlohy pro diferenciální rovnice s phi-Laplaciánem.

22.3.2010, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Bedřich Půža (ÚMS)
O periodických řešeních jistých diferenciálních rovnic n-tého řádu s odkloněným argumentem.

15.03.2010, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Jiří Šremr (MÚ AV ČR)
O jistém zobecnění Hartman-Wintnerovy věty pro lineární diferenciální rovnice druhého řádu.

7.12.2009, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
RNDr. Michal Veselý (ÚMS)
Skoroperiodické diferenční systémy.

30.11.2009, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Doc. Olena Kuzmich, PhD. (Univ. Luck, Ukraina)
The problem of quality investigation of hybrid systems.

23.11.2009, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Doc. RNDr. Jan Čermák, CSc. (FSI VUT Brno)
Kvalitativní a numerická analýza rovnice pantografu.

16.11. 2009, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Seminář se nekoná.

9.11.2009, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Mgr. Petr Hasil (ÚMS)
Konjugovanost Sturm-Liouvilleovych diferenčních rovnic vyšších řádů.

2.11.2009, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Mgr. Jiří Vítovec (ÚMS)
Regulárně a rychle se měnící funkce a jejich aplikace v teorii dynamických rovnic na time scales.

26.10.2009, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (ÚMS)
Singulární řešení ODR se zpozděním.

19.10.2009, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (ÚMS)
Asymptotické vlastnosti řešení diferenciální rovnice 3. řádu s odkloněným argumentem.

12.10.2009, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Doc. Olena Kuzmich, PhD. (Univ. Luck, Ukraina)
Stability investigation of hybrid systems with time switching.

5.10.2009, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. (FAST VUT Brno)
Asymptotické chováni řešení diferenčních systémů (kombinace Liapunovovy metody a metody retraktu).
Aktualizováno Úterý, 08 Březen 2016 11:25