Seminář o diferenciálních rovnicích - archiv 2012/2013 PDF Tisk

Vedoucí semináře:

Aktuální program semináře

Semináře v akademickém roce 2012/2013


29.4.2013, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Petr Hasil (Mendelova univerzita)
Oscilatoričnost pololineárních diferenčních rovnic s asymptoticky skoroperiodickými koeficienty.

22.4.2013, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Jaroslav Jaroš (MFF, UK Bratislava)
Piconeho identita pro jistou třídu nelineárních diferenciálních rovnic a její aplikace.

15.4.2013, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Petr Zemánek (ÚMS MU)
Weylova–Titchmarshova teorie pro diskrétní symplektické systémy s obecnou lineární závislostí na spektrálním parametru.

8.4.2013, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Miroslav Bartušek (ÚMS MU)
Globální odhady řešení kvazilineárních rovnic 2. řádu a limit-point/limit-circle vlastnosti.

25.3.2013, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Pavel Řehák (MÚ AV ČR)
Asymptotické vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a  regulární variace.

18.3.2013, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Jiří Šremr (MÚ AV ČR)
Kritéria oscilatoričnosti řešení diferenciálních rovnic druhého řádu se zpožděním.

11.3.2013, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Robert Hakl (MÚ AV ČR)
O některých otázkách souvisejících s výsledky Lazera a Soliminiho.

4.3.2013, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Jan Čermák (FSI, VUT Brno)
Levinova-Mayova věta a její zobecnění.

4.2.2013, 11:00 [zasedací místnost (02015)]
Donald A. Lutz (San Diego State University)
Poincare and Perron, 100+ years later.

30.1.2013, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Chrysi G. Kokologiannaki (University of Patras)
Higher monotonicity properties of Bessel functions.

26.11.2012, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Ondřej Došlý (ÚMS MU)
Transformace modifikované Riccatiho rovnice a poruchy pololineární Eulerovy rovnice.

19.11.2012, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Petr Zemánek (ÚMS MU)
Maximální a (pre-)minimální operátor pro diskrétní symplektické systémy a jejich vlastnosti.

12.11.2012, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Josef Kalas (ÚMS MU)
Periodická řešení zobecněné Van der Polovy-Mathieuovy diferenciální rovnice.

5.11.2012, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Roman Šimon Hilscher (ÚMS MU)
Zobecněné vlastní hodnoty pro diskrétní symplektické systémy.

29.10.2012, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Sigrun Bodine (Univ. of Puget Sound, Tacoma, USA)
From Levinson and Coppel to today: A survey of asymptotic integration of linear differential systems. Abstrakt.

22.10.2012, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Michal Veselý (ÚMS MU)
Skoroperiodické transformovatelné diferenční systémy.

15.10.2012, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Petr Hasil (Mendelova univerzita)
Podmíněná oscilatoričnost diferenční rovnice Eulerova typu se skoroperiodickými koeficienty.

8.10.2012, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Serena Matucci (Univ. Florencie)
Boundary value problems on the half-line for super-homogeneous differential equations with assigned initial condition.

1.10.2012, 13:00 [zasedací místnost (02015)]
Ondřej Došlý (ÚMS MU)
Oscilační vlastnosti pololineárních diferenciálních rovnic s periodickými koeficienty.

Aktualizováno Čtvrtek, 12 Září 2013 10:20