Aktuální témata disertačních prací PDF Tisk

Pro současný školní rok byla vypsána tato témata:

Zadání jednotlivých témat naleznete na https://is.muni.cz/auth/rozpis/

Disertační práce z Algebry, teorie čísel a matematické logiky

 1. Abelovská rozšíření číselných těles
  Vede: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
 2. Akcesibilní kategorie a jejich aplikace
  Vede: prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
 3. Algebraická teorie regulárních jazyků
  Vede: doc. RNDr. Libor Polák, CSc.
 4. Algebraické vlastnosti formálních jazyků
  Vede: doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
 5. Efektové algebry
  Vede: doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
 6. Teorie konečných pologrup
  Vede: Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.

Disertační práce z  Geometrie, topologie a globální analýzy

 1. Aplikace algebraické topologie v geometrii
  Vede: doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
 2. Geometrické metody pro Functional Imaging
  Vede: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
 3. Geometrické struktury matematické fyziky
  Vede: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
 4. Geometrie multisymplektických struktur
  Vede: doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc.
 5. Globální analýza na varietách s geometrickými strukturami
  Vede: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
 6. Neurogeometrie
  Vede: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
 7. Silně homotopické algebry
  Vede: RNDr. Martin Markl, DrSc.
 8. Topologické podmínky existence geometrických struktur
  Vede: doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc.

Disertační témata z Matematické analýzy

 1. Asymptotické vlastnosti nelineárních diferenciálních rovnic
  Vede: doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.
 2. Oscilační vlastnosti hamiltonovských a symplektických systémů
  Vede: prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
 3. Diferenciální rovnice se (skoro)periodickýmim koeficienty
  Vede: prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.

Disertační témata z Obecných otázek matematiky


Disertační témata z  Pravděpodobnosti, statistiky a matematického modelování

 1. Fuzzy predikce časových řad
  Bude jmenován: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
 2. Mnohorozměrné jádrové a splajnové odhady v analýze přežití
  Vede: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
 3. Neparametrické metody v analýze funkcionálních dat
  Bude jmenován: RNDr. Jan Koláček, PhD.
 4. Statistické postupy v neuromatematice a neuroinformatice
  Vede: doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.
 5. Stochastické modely a postupy v početních neurovědách a farmakokinetic
  Vede: doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.
 6. Stochastické modely neuronu a neuronových sítí
  Vede: doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.
 7. Teorie bifurkací a použití kontinuačního software
 8. Bude jmenována: RNDr. Lenka Přibylová, PhD.
Aktualizováno Čtvrtek, 26 Únor 2015 17:29