Přijímací zkoušky PDF Tisk

Požadavky k příjímací zkoušce jednotlivých oborů:

Matematická analýza

 • Znalosti na úrovni SZZ Matematiky nebo Informatiky. Minimálně se  předpokládá zvládnutí základů následujících kursů: Lineární algebra a  geometrie, Topologie a lineární funkcionální analýza, Obyčejné diferenciální rovnice. Konkrétní specifikaci požadavků obdrží uchazeč spolu s pozvánkou k přijímací zkoučce.
 • Znalost anglického jazyka.
 • Uchazeč musí mít vybraného školitele.

Algebra a teorie čísel:

 • Znalosti na úrovni SZZ Matematiky nebo Informatiky. Minimálně se předpokládá zvládnutí následujících kursů: Lineární algebra, Algebra, Kombinatorika a grafy, Logika.
 • Znalost anglického jazyka.
 • Uchazeč musí mít vybraného školitele.

Geometrie a topologie:

 • Znalosti na úrovni SZZ Matematiky nebo Informatiky. Minimálně se předpokládá zvládnutí následujících kursů: Lineární algebra, Geometrie, Topologie, Diferenciální geometrie.
 • Znalost anglického jazyka.
 • Uchazeč musí mít vybraného školitele.

Obecné otázky matematiky:

 • Státní závěrečná zkouška ve studijním programu Matematika nebo Aplikovaná matematika
 • Bezpečná znalost hlubších základů celé středoškolské matematiky
 • Povšechná orientace v dějinách matematiky
 • Dobré zvládnutí metodiky řešení úloh středoškolské matematiky
 • Znalost alespoň jednoho světového jazyka

Pravděpodobnost statistika a matematické modelování

 • Při zaměření na statistiku: znalosti z lineárních statistických modelů a stochastických modelů
 • Pří zaměření na matematické modelování: znalosti z teorie obyčejných diferenciálních rovnic a numerických metod pro řešení těchto rovnic
 • Pro obě zaměření uchazeč musí mít vybraného školitele

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na stránkách přírodovědecké fakulty.

Aktualizováno Středa, 04 Květen 2016 07:09