Doktorské studium PDF Tisk

Stručná charakteristika programu

Studium připravuje na samostatnou vědeckou práci v matematice. Prohlubuje znalosti studentů zejména ve zvoleném oboru výzkumu. Pod vedením školitele jsou studenti seznamováni se základními metodami a postupy vědecké práce v matematice. Pozornost je věnována i přípravě na pedagogickou práci na vysokých školách. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu a je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Studijní obory


Přijímací řízení, zápis, průběh a zakončení studia

Oborová rada

Akreditace

Aktualizováno Pátek, 03 Květen 2019 07:33