Aplikovaná štatistická inferencia Tisk

Aplikovaná štatistická inferencia

Vybrané kapitoly
1) Úvod
2) Obsah
3) Zoznam obrázkov
4) Zoznam tabuliek
5) Kapitola 1
6) Kapitola 2
7) Kapitola 3
8) Zoznam funkcií v R

Jednovyberový, dvojvýberový a viacvýberový problém
1) Dátový súbor 01 (dáta: one-sample-mean-skull-mf.txt)
2) Dátový súbor 02 (dáta: paired-means-clavicle.txt)
3) Dátový súbor 03 (dáta: paired-means-clavicle2.txt)
4) Dátový súbor 04 (dáta: one-sample-variance-skull-mf.txt)
5) Dátový súbor 05 (dáta: one-sample-correlation-skull-mf.txt)
6) Dátový súbor 06 (dáta: lin-uhl-fm.txt)
7) Dátový súbor 07 (dáta: uhl-uhl-fm.txt)
8) Dátový súbor 08 (dáta: one-sample-probability-sexratio.txt)
9) Dátový súbor 09 (dáta: one-sample-probability-met.txt)
10) Dátový súbor 10 (dáta: two-samples-means-birth.txt)
11) Dátový súbor 11 (dáta: two-samples-means-skull.txt)
12) Dátový súbor 12 (dáta: two-samples-variances-skull.txt)
13) Dátový súbor 13 (dáta: two-samples-correlations-trunk.txt)
14) Dátový súbor 14 (dáta: two-samples-probabilities-sexratio.txt)
15) Dátový súbor 15 (dáta: anova-means-skull.txt)
16) Dátový súbor 16 (dáta: anova-head.txt)
17) Dátový súbor 17 (dáta: anova-newborns.txt)
18) Dátový súbor 18 (dáta: more-samples-variances-clavicle.txt)
19) Dátový súbor 19 (dáta: more-samples-correlations-skull.txt)
20) Dátový súbor 20 (dáta: more-samples-probabilities-pubis.txt)
21) Dátový súbor 21 (dáta: multinom-iris-color.txt)
22) Dátový súbor 22 (dáta: multinom-palmar-lines.txt)
23) Dátový súbor 23 (dáta: multinom-earlobe.txt)
24) Dátový súbor 24 (dáta: multinom-blood-groups.txt)


Meta-analýza
1) Dátový súbor 25 (dáta: meta-analysis-means.txt)
2) Dátový súbor 26 (dáta: meta-analysis-correlations.txt)
3) Dátový súbor 27 (dáta: meta-analysis-frequencies.txt)

Poďakovanie
Prípravu a vydanie tejto publikácie podporil projekt Formování mezinárodního týmu pro výzkum evoluční antropologie moravských populací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Aktualizováno Pondělí, 15 Prosinec 2014 10:48