Řešení problémů souvisejících se studiem PDF Tisk

Pro řešení problémů souvisejících s registrací a zápisem předmětů, resp. s kreditním systémem na Ústavu matematiky a statistiky byli určeni níže uvedení učitelé ("zodpovědné osoby"), a to vždy podle jednotlivých studijních oborů. Studenti daného studijního oboru, kteří mají konkrétní dotaz nebo problém týkající se průběhu jejich studia, se obracejí přímo na tyto učitele.


V případě nejasností se studenti bakalářských a magisterských studijních oborů mohou následně též obrátit na garanta studijního programu Matematika, kterým je doc. RNDr. Jan Paseka, CSc. a studenti doktorského studia se mohou obrátit na předsedu oborové rady pro doktorské studium, kterým je doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D..


Bakalářské studium

Zodpovědné osoby pro bakalářské studijní obory

Magisterské studium

Zodpovědné osoby pro magisterské studijní obory

Doktorské studium

Zodpovědné osoby pro doktorské studijní obory

Aktualizováno Pátek, 09 Prosinec 2016 10:23