Souběžné studium Učitelství matematiky pro střední školy PDF Tisk

Studenti magisterských neučitelských oborů studijního programu Matematika, kteří si chtějí rozšířit svou kvalifikaci, se mohou přihlásit do tzv. souběžného studia učitelství matematiky.

V rámci tohoto studia absolvují předměty společného pedagogicko-psychologického základu podle pokynů studijního oddělení děkanátu a matematické předměty, jejichž seznam je uveden v IS v kontrolní šabloně souběžného studia učitelství matematiky (v rámci šablon magisterského studia programu Matematika).

V rámci souběžného studia Učitelství matematiky pro střední školy student nevypracovává zvláštní diplomovou práci za předpokladu, že jeho diplomová práce v rámci studia neučitelské matematiky je vedena na Ústavu matematiky a statistiky. V opačném případě musí student vypracovat diplomovou práci, která splňuje všechny požadavky diplomové práce pro obor Učitelství matematiky pro střední školy.

Souběžné studium učitelství matematiky je ukončeno Státní závěrečnou zkouškou, která je rozsahem a obsahem stejná jako SZZ oboru Učitelství matematiky pro střední školy.

Do souběžného studia Učitelství matematiky pro střední školy se student hlásí formou žádosti podané na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty MU, a to kdykoli v období zápisu do semestru uvedném v harmonogramu akademického roku v IS MU.

Aktualizováno Středa, 12 Listopad 2014 10:47