Souběžné studium Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy PDF Tisk
  • Studenti magisterských neučitelských oborů studijního programu Matematika, kteří si chtějí rozšířit svou kvalifikaci, se mohou přihlásit do tzv. souběžného studia učitelství deskriptivní geometrie. V rámci tohoto studia absolvují předměty společného pedagogicko-psychologického základu podle pokynů studijního oddělení děkanátu a odborné předměty, jejichž seznam je uveden v IS v kontrolní šabloně souběžného studia učitelství deskriptivní geometrie (v rámci šablon magisterského studia programu Matematika).
    V rámci souběžného studia Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy student nevypracovává zvláštní diplomovou práci za předpokladu, že jeho diplomová práce v rámci studia neučitelské matematiky je vedena na Ústavu matematiky a statistiky.
  • Studenti magisterského oboru Učitelství matematiky pro střední školy, kteří si chtějí rozšířit svou kvalifikaci, se mohou přihlásit do tzv. souběžného studia učitelství deskriptivní geometrie.
    V rámci tohoto studia absolvují odborné předměty, jejichž seznam je uveden v IS v kontrolní šabloně souběžného studia učitelství deskriptivní geometrie (v rámci šablon magisterského studia programu Matematika).
    Diplomovou práci studenti vypracují buď v rámci oboru Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy nebo v rámci oboru Učitelství matematiky pro střední školy.

Souběžné studium Učitelství deskriptivní geometrie je ukončeno Státní závěrečnou zkouškou, která je rozsahem a obsahem stejná jako SZZ oboru Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy.

Do souběžného studia Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy se student hlásí formou žádosti podané na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty MU, a to kdykoli v období zápisu do semestru uvedném v harmonogramu akademického roku v IS MU.

Aktualizováno Pondělí, 08 Prosinec 2014 10:36