Termíny odevzdávání diplomových prací PDF Tisk

Termín odevzdání diplomové práce u jednoborového studia, resp. diplomové práce z matematiky u dvouoborového studia je dán harmonogramem příslušného semestru akademického roku.

V podzimním semestru 2018 je termín odevzdání diplomových prací do pondělí 7. ledna 2019.

V jarním semestru 2019 je termín odevzdání diplomových prací do úterý 30. dubna 2019.

Do uvedeného termínu musí student:

  • Předložit hotovou práci vedoucímu práce k závěrečnému posouzení a ke zkontrolování formálních náležitostí práce.
  • Uložit elektronickou verzi práce (včetně abstraktů a všech příloh) do IS MU.
  • Před registrací práce na studijním oddělení získat zápočty z předmětů Diplomová práce 1, 2, 3, 4.
  • Předložit dva výtisky práce (v pevné nerozebíratelné vazbě) na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty MU k registraci a následně je odevzdat na sekretariátu Ústavu matematiky a statistiky.
Aktualizováno Pondělí, 26 Listopad 2018 07:56