Absolventi oboru Geometrie a topologie PDF Tisk


Jméno studenta Téma disertace Školitel Datum obhajoby

rok 2001

Mgr. Martin Panák, Ph.D. Natural Operators on the Bundle of Cartan Connections prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 04/07/2001

rok 2004

Mgr. Josef Šilhan, Ph.D. Cohomology of Lie Algebras prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 15/01/2004
Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D. Generalized Geodesics prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 20/01/2004

rok 2005

Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D. Invariantní variační principy vyššího řádu na prostorech reperů
Higher Order Invariant Variational Principles on Frame Bundles
prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. - ÚTFA Fyz PřF MU 01/07/2005

rok 2007

Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. Zobecněné planární křivky a kvaternionické geometrie
Generalized planar curves and quaternionic geometries
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 25/06/2007
Mgr. Lenka Zalabová, Ph.D. Symetrie parabolických geometrií
Symmetries of Parabolic Geometries
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 25/06/2007

rok 2010

RNDr. Jan Vondra, Ph.D. Natural prolongation of principal connections prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 20/04/2010

rok 2011

Natalia Bezvitnaya, PhD. Holonomie kvaternionických kahlerových variet
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. 12/5/2011

rok 2012

Mgr. Jan Gregorovič, PhD. Geometric structures invariant to symmetries
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. 8/10/2012

rok 2016

Mgr. Marek, Filakovský Algorithmic construction of the Postnikov tower for diagrams of simplicial sets
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. - ÚMS PřF MU 07/01/2016


Aktualizováno Pátek, 15 Prosinec 2017 14:59