Absolventi oboru Obecné otázky matematiky PDF Tisk


Jméno studenta Téma disertace Školitel Datum obhajoby

rok 2001

Mgr. Helena Durnová, Ph.D. A History of Discrete Optimization doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 24/05/2001
Mgr. Jitka Hrdličková, Ph.D. Život a dílo Ladislava Seiferta (1883-1956) doc. RNDr. Bohumil Šmarda, CSc. - abs PřF MU 24/05/2001

rok 2003

RNDr. Marie Polcerová Aplikace výpočetní techniky ve výuce matematiky na chemické fakultě
Computer technology applications in teaching of Mathematics at the Faculty of Chemistry
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 22/10/2003
Mgr. Maria Králová, Ph.D. Markovské modely pozornosti
Markov Models of Attention
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - ext ÚMS Ústavy PřF MU 11/06/2003

rok 2004

Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. Lattice Theory in Czech and Slovak Mathematics until 1963 doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (ÚMS Ústavy PřF MU) 11/06/2004
RNDr. Michal Novák, Ph.D. Historie výuky analytické geometrie na vysokých školách v českých zemích (1848-1960)
History of teaching analytic geometry at universities and technical universities in the Czech lands (1848-1960)
doc. RNDr. Bohumil Šmarda, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 13/01/2004

rok 2005

Mgr. Lenka Lomtatidze, Ph.D. Historický vývoj pojmu křivka
Historical development of the notion Curve
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 5/12/2005
Mgr. Martin Ander, Ph.D. Matematické modely procesu kolektivního rozhodování
Mathematical models of collective decision making
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 26/05/2005

rok 2006

Mgr. Marek Sedlačík, Ph.D. Vybrané metody klasifikace a jejich aplikace
Chosen Methods of Classification and their Application
doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 14/06/2006
RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Výuka algebry na VOŠ
The Teaching of Algebra at Higher Professional School
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 26/05/2006
RNDr. Helena Binterová, Ph.D. Charles Babbage a teorie iterací
Charles Babbage and iteration theory
prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 30/03/2006

rok 2007

RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D. Pravidelné mnohostěny jako prostředek utváření prostorové představivosti
Regular polyhedra as means of forming 3D imagination
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 14/12/2007

rok 2009

RNDr. Lenka Volfová, Ph.D. Problémové partie matematiky (Funkce - výukový program pro střední školy)
One Difficult Part of Mathematics ( Functions - Educational Programme for Secondary Schools)
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 25/06/2009
RNDr. Lenka Pospíšilová, Ph.D. Výuka diferenciální geometrie křivek a ploch s využitím počítačů
Computer-aided Teaching Differential Geometry of Curves and Surfaces
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 10/06/2009
RNDr. Ing. Hana Kotoučková, Ph.D. Historie robustních matematicko-statistických metod
History of Robust Statistical Methods
prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 09/06/2009

rok 2010

RNDr. Martina Jarošová, Ph.D. Fibonacciho čísla a jejich aplikace
Fibonacci Numbers and Their Applications
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 09/06/2010
RNDr. Marika Kafková, Ph.D. Interaktivní metody ve výuce matematiky
Interactive methods in the teaching of mathematics
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 09/12/2010
Mgr. Marie Koktavá, Ph.D. Algebry s dělením - jejich historie a aplikace doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 21/04/2010
RNDr. Blanka Sedlačíková, Ph.D. Historie matematické lingvistiky
The history of mathematical linguistics
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 09/12/2010
RNDr. Karel Šrot, Ph.D. Nekonečné řady s programem Maple
Infinite Series with Maple
RNDr. Roman Plch, Ph.D. - ÚMS Ústavy PřF MU 21/06/2010
Mgr. Miroslava Tihlaříková, Ph.D. Historie aplikací hyperbolické geometrie
doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 07/10/2010
RNDr. Lucie Zrůstová, Ph.D. Historická analýza vývoje výuky deskriptivní geometrie na českých vysokých školách
Historical analysis of the evolution of teaching descriptive geometry at Czech universities
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 09/06/2010

rok 2011

RNDr. Jarmila Elbelová, PhD. Vektorové metody v euklidovské geometrii doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 16/05/2011
Mgr. Barbora Havířová, Ph.D. Metody neanalytických výpočtů v eukleidovské geometrii doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 05/05/2011
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. Diferenciální a diferenční rovnice s programem Maple prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 22/11/2011
Mgr. Miloš Přinosil, Ph.D. Důkazy nerovností prostředky matematické analýzy doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 05/05/2011
Mgr. Radka Smýkalová, Ph.D. Metody a užití goniometrických funkcí v elementární matematice doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 12/09/2011

rok 2012

RNDr. Jiří Pecl, Ph.D. Analytické výpočty trojúhelníků doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 09/10/2012

rok 2014

Mgr. Darina Brothánková, Ph.D.

Klasická řešení parciálních diferenciálních rovnic s programem Maple
Analytic Methods for Partial Differential Equations with the Maple Software

doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. - ÚMS Ústavy PřF MU 24/01/2014
RNDr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.

Klasická řešení parciálních diferenciálních rovnic s programem Maple
Analytic Methods for Partial Differential Equations with the Maple Software

doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. - ÚMS Ústavy PřF MU 24/01/2014

rok 2015

Mgr. Dana Bajeneza, Ph.D. Analýza matematických znalostí žáků 1. ročníku SŠ RNDr. Jiří Herman, Ph.D. - ÚMS Ústavy PřF MU 24/09/2015
Mgr. Milan Křápek, Ph.D. Přínos Otakara Borůvky k rozvoji moderní algebry doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 23/06/2015
Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D. Podpora výuky předmětu Operační výzkum pro bakalářské studium s ekonomickým zaměřením doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 23/06/2015

rok 2017

RNDr. Eva Zelendová, Ph.D. Metodická a odborná úroveň matematických učebních textů sdílených prostřednictvím webu doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 27/06/2017


Aktualizováno Pondělí, 23 Říjen 2017 09:43