Absolventi oboru Pravděpodobnost, statistika a modelování PDF Tisk


Jméno studenta Téma disertace Školitel Datum obhajoby

rok 2005

Mgr. Jan Koláček, Ph.D. Jádrové odhady regresní funkce
Kernel Estimation of the Regression Function
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. (ÚMS Ústavy PřF MU) 08/02/2005

rok 2006

Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D. Mnohorozměrné zobecněné lineární modely
Multivariate generalized linear models
doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 22/09/2006

rok 2007

Mgr. Martin Řezáč, Ph.D. Jádrové odhady hustoty
Kernel density estimates
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 21/09/2007

rok 2009

Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D. Mathematical models in neurophysiology: Models of olfactory neurons
doc. RNDr. Petr Lánský, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 08/09/2009
Mgr. Kateřina Myšková, Ph.D. Model vícerozměrné kalibrace
Multidimensoional calibration model
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 08/09/2009

rok 2010

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. Mathematical models in oncology
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 18/05/2010
Mgr. David Hampel, Ph.D. Některé statistické metody hodnocení neurofyziologických dat
Some statistical methods of the evaluation for neurophysiological data
doc. RNDr. Petr Lánský, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 16/02/2010
Mgr. Lucie Doudová, Ph.D. Statistická analýza populací s negativně binomickým rozdělením
Statistical Analysis of Populations with the Negative Binomial Distribution
doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU 16/02/2010

rok 2012

Mgr. Kamila Vopatová, Ph.D.
Volba vyhlazovacího parametru pro jádrové odhady hustotprof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU10/04/2012

rok 2013

Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Deterministické modely populační dynamikydoc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. - ÚMS Ústavy PřF MU29/01/2013
Mgr. Jakub Čupera, Ph.D.
Stochastické procesy v neuroinformatice a farmakokineticedoc. RNDr. Petr Lánský, CSc. - ÚMS Ústavy PřF MU19/11/2013

rok 2014

Mgr. Václav Pink, Ph.D.Deterministické modely a identifikace jejich parametrudoc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. - ÚMS Ústavy PřF MU25/11/2014


Aktualizováno Čtvrtek, 27 Listopad 2014 09:33