Obecné otázky matematiky - charakteristika oboru PDF Tisk

Stručná charakteristika oboru

Obor Obecné otázky matematiky má dva podobory:

  1. Dějiny matematiky
  2. Výuka matematiky na středních a vysokých školách

V podoboru Dějiny matematiky je pozornost věnována hlavně problematice 19. a 20. století a speciálně české matematice; nejsou však opomíjeny ani biografické a bibliografické aspekty. Historie matematiky úzce souvisí s otázkami výuky matematiky, neboť vývoj je podmiňován i předáváním poznatků prostřednictvím učitelů a učebnic. V zahraničí je často didaktika s historií matematiky spojována do jednoho oboru. Podobně tomu bylo dříve i u nás (Q. Vetter /1881-1960/, F. Balada /1902-1961/).

Doktorské studium podoboru Výuka matematiky je zpravidla zahajováno až po několikaleté učitelské praxi uchazeče, a to zejména mimořádnou (distanční) formou (současné prověřování poznatků v učitelské praxi). Jednou částí disertační práce může být např. sepsání učebního textu, sbírky úloh apod., včetně metodického komentáře, rozboru obtížných partií apod. To vše však musí být podloženo vyhodnocením závěrů ve školské praxi a fundovaným shrnutím získaných závěrů.

Cíle studia

Obor Obecné otázky matematiky je koncipován převážně, nikoliv však výhradně, pro absolventy učitelského studia matematiky. Cílem je vychovat erudované středoškolské, respektive vysokoškolské učitele matematiky schopné samostatné tvůrčí práce. Proto obor zahrnuje tři nezbytné aspekty výchovy kvalifikovaných pracovníků v této oblasti: nadstandardní matematickou průpravu výrazně převyšující magisterskou úroveň studia a kvalitní vzdělání v didaktice matematiky, v historii a filozofii matematiky.

Profil absolventa oboru

Absolvent je schopen se dobře orientovat ve svém oboru. Dobře se uplatní jako středoškolský, resp. vysokoškolský učitel.

<< Zpět
Aktualizováno Pátek, 25 Únor 2011 14:17