Algebra a teorie čísel - charakteristika oboru PDF Tisk

Stručná charakteristika oboru

Studijní obor je zaměřen na některé oblasti algebry, teorie čísel a matematické logiky. Zejména se jedná o teorii kategorií, teorii pologrup, univerzální algebru, uspořádané množiny a uspořádané algebraické struktury, algebraickou teorii čísel, lineární algebru, matematickou logiku a o aplikaci uvedených disciplín v teoretické informatice.

Cíle studia

Cílem je dosažení hlubokých výsledků ve studijním oboru doprovázených dostatečně širokým přehledem v matematice. Dále je to zvládnutí metod vědecké práce v matematice.

Profil absolventa oboru

Absolvent získal přehled v matematice, ve svém zaměření má hluboké znalosti a orientaci v současných trendech výzkumu. Absolvent prokázal v mezinárodním měřítku své tvůrčí schopnosti. Uplatní se v základním i aplikovaném výzkumu v matematice i informatice, při navrhování software, jako učitel vysokých škol.

<< Zpět
Aktualizováno Pátek, 25 Únor 2011 14:17