Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování - charakteristika oboru PDF Tisk

Stručná charakteristika oboru

Obor je zaměřen na některé oblasti aplikované matematiky. Zejména se jedná o matematické modelování – stochastické a deterministické v neurovědách, v oblasti financí, v medicíně a v ekologii.

Cíle studia

Prezenční forma studia je čtyřletá. Studium je směrováno k samostatné tvůrčí činnosti v oboru, pro samostatnou vědeckou práci a pro práci na matematických pracovištích na vysokých školách. Probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Je zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Profil absolventa

Absolvent ovládá klíčové oblasti teorie pravděpodobnosti , teoretické základy matematické statistiky nebo matematického modelování podle zaměření disertační práce.Kromě teoretických problémů stochastického a deterministického modelování je schopen aplikovat vhodnou teorii na návrh řešení praktických problémů a řešit i nestandardní problémy zpracování a získávání informací z dat. Absolvent se může uplatnit na vysokých školách, ve vědecko-výzkumných pracovištích a také v institucích interdisciplinárního charakteru.

<< Zpět
Aktualizováno Čtvrtek, 17 Únor 2011 13:00